Osnovana Mreža Arhus centara Crne Gore Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_6343" align="aligncenter" width="700"] Zajednička fotografija Mreže Arhus centara Crne Gore[/caption] Danas je u Podgorici osnovana Mrež [caption id="attachment_6343" align="aligncenter" width="700"] Zajednička fotografija Mreže Arhus centara Crne Gore[/caption] Danas je u Podgorici osnovana Mrež Rating: 0
You Are Here: Home » Arhus Info Centar » Osnovana Mreža Arhus centara Crne Gore

Osnovana Mreža Arhus centara Crne Gore

Zajednička fotografija Mreže Arhus centara Crne Gore

Danas je u Podgorici osnovana Mreža Arhus centara Crne Gore, koja će raditi na efikasnoj primjeni Arhuske konvencije, međunarodnog ugovora koji garantuje građanima prava na pravovremeno informisanje, učešće u procesu donošenja odluka koje se tiču životne sredine i pravo na pravnu zaštitu u slučaju povrede tih prava.

Memorandum o formiranju nacionalne mreže koju čini pet Arhus centara formiranih u Podgorici, Nikšiću, Beranama, Pljevljima i od danas u Kolašinu, potpisali su  Nikola Medenica, direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,Ozon“, Milorad Mitrović, direktor Ekološkog društva ,,Breznica“ -Pljevlja i Mikan Medenica, direktor kolašinske NVO ,,Natura“, čelni ljudi matičnih institucija. Sastanku nakon potpisivanja memoranduma prisustvovao je i Goran Ojdanić, predstavnik Misije OEBS.a u Crnoj Gori, koja je bila podrška pri formiranju i kasnije tokom rada Arhus centara u Podgorici, Nikšiću i Beranama.

Arhus centar Nikšić, drugi u Crnoj Gori i 33 na svijetu, formiran je uz podršku Sekretarijata OEBS-a iz Beča i Agencije za zaštitu životne sredine početkom novembra 2011. godine, kao posebna organizaciona jedinica Ekološkog pokreta ,,Ozon“ i od tada funkcioniše kao otvoreni građanski ekološki servis.

Naročito veliki doprinos dali su osnivači i menadžment Ekološkog pokreta ,,Ozon“, koji su finasirali opremanje prostora i rasvjetu u skladu sa principima energetske efikasnosti.

,.Formiranje Arhus centra Nikšić bio je preokret u našem radu, jer smo upravo tim korakom odlučili da se bavimo pitanjima životne sredine na nacionalnom, regionalnom, pa i globalnom nivou i od lokalnog udruženja građana posvećenog rješavanju lokalnih ekoloških problema, postanemo otvorena građanska platforma u kojoj je posvećenost javnom interesu i ostvarenju prava garantovanim Ustavom i Arhuskom konvencijom,  trajna ulazna karta i kako vrijeme teče sve smo ponosniji na tu odluku.“ – istakao je za naš portal Aleksandar Perović, direktor Ozona

Perović smatra da je veoma bitno širiti mrežu u novim sredinama, ali i međusektorski, jer je to u interesu građana i zainteresovane javnosti, što potvrđuje i sve veći broj građanskih inicijativa čiji je cilj zaštita i unapređenje životne sredine.

,,Model saradnje Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, kao krovne institucije u ovoj oblasti,  sa ekološkim NVO, kroz mrežu Arhus centara treba da bude testiran i unapređivan, kako bi zadovoljio stvarne potrebe javnosti i omogućio zainteresovanima da efikasno koriste svoja prava garantovana Arhuskom konvencijom. Vjerujem da je svima nama u interesu da imamo dobro informisane, ekološki osvješćene i edukovane građane, koji žele da doprinesu unapređenju kvaliteta životne sredine. To partnerstvo sa građanima treba da nam bude vizija, jer to jeste idealna životna sredina.“ – zaključio je direktor Ozona.

About The Author

Number of Entries : 548

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top