Izvještaj Evropske Komisije prepoznao važnost očuvanja rijeka od uticaja MHE Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_6339" align="aligncenter" width="600"] Izvještaj o Crnoj Gori 2019 (PrntScr)[/caption] Ekološki pokret ,,Ozon“ smatra da je u danas obja [caption id="attachment_6339" align="aligncenter" width="600"] Izvještaj o Crnoj Gori 2019 (PrntScr)[/caption] Ekološki pokret ,,Ozon“ smatra da je u danas obja Rating: 0
You Are Here: Home » Saopštenja za javnost » Izvještaj Evropske Komisije prepoznao važnost očuvanja rijeka od uticaja MHE

Izvještaj Evropske Komisije prepoznao važnost očuvanja rijeka od uticaja MHE

EC Report 2019

Izvještaj o Crnoj Gori 2019 (PrntScr)

Ekološki pokret ,,Ozon“ smatra da je u danas objavljenom izvještaju o Crnoj Gori za 2019, Evropska Komisija dala jasne smjernice da je prilikom razvoja novih hidroenergetskih projekata  posebnu pažnju voditi o uticaju na ekosistemsku važnost rijeka,, odnosno da je prioritet na zaštiti tih prirodnih resursa.

U Poglavlju 15 koje se bavi Energijom, navodi se citiramo: ,,Razvoj novih projekata, posebno zasnovanih na hidroenergiji, treba da bude u skladu sa pravnom tekovim EU o koncesijama i životnoj sredini i uzme u obzir uticaj na područja od visokog prirodnog interesa“, što bi Vladi trebalo da nosi jasnu poruku da životno važne prirodne resurse, poput naših divljih rijeka sa pitkom vodom, ne treba stavljati u cijevi malih hidroelektrana, jer je njihov ekosistemski značaj za lokalnu zajednicu neuporedivo važniji od proizvedene količine električne energije ili privatnoh interesa investitora.

Smjernice Evropske Komisije iz Poglavlja 15 Izvjestaja o Crnoj Gori 2019  (PrntScr)

I u Poglavlju 27 Izvještaja o Crnoj Gori istaknuta je  potreba preduzimanja hitnih mjera za zaštitu i unapređenje  ekosistemskog značaja rijeka koje imaju određen stepen zaštite ili su prepoznata kao potencijalno NATURA 2000 područje, što je takođe zanimljivo u kontekstu problematike malih hidroelektrana, objekata koji nesporno ugrožavaju i devastiraju riječni ekosistem.

Istaknuta smjernica iz Poglavlja 27 Izvještaja o Crnoj Gori 2019 (PrntScr)

Drago nam je što ovakve smjernice dolaze u momentu kada se Vlada javno izjasnila o potrebi uvažanja razloga lokalnog stanovništva koje širom Crne Gore ukazuje na negativne efekte po životnu sredinu planiranih MHE, kao i u najvećoj mjeri loše prakse onih već izgrađenih, pa se nadamo da će i resorno Ministarstvo ekonomije na isti način shvatiti Izvještaj o napretku i uvažiti potpuno jasne, iako napisane političkim stilom,  smjernice Evropske Komisije i zaštiti naše rijeke i živi svijet u njima od dalje devastacije.

About The Author

Number of Entries : 539

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top