Inicijativa za inspekcijski nadzor povodom pripremnih radova za mHE na rijeci Bukovici Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_6294" align="aligncenter" width="700"] Detalj sa terena[/caption] Ekološki  pokret ,,Ozon" nakon komunikacije sa građanima i ekološkim a [caption id="attachment_6294" align="aligncenter" width="700"] Detalj sa terena[/caption] Ekološki  pokret ,,Ozon" nakon komunikacije sa građanima i ekološkim a Rating: 0
You Are Here: Home » EKOSKOP info » Inicijative za inspekcijski nadzor » Inicijativa za inspekcijski nadzor povodom pripremnih radova za mHE na rijeci Bukovici

Inicijativa za inspekcijski nadzor povodom pripremnih radova za mHE na rijeci Bukovici

bukovica

Detalj sa terena

Ekološki  pokret ,,Ozon“ nakon komunikacije sa građanima i ekološkim aktivistima, koji su danas bili na licu mjesta kako bi ponovo izrazili nezadovoljstvo planiranom izgradnjom dvije malehidroelektrane na rijeci Bukovici, pripremio je i Upravi za inspekcijski nadzor uputio Inicijativu za inspkecijski nadzor zbog identifikovanih problema, odnosno slučajeva nepoštovanja predmetnog Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, koji između ostalog propisuje i mjere koje je potrebno sprovesti u dijelu pripremnih radova.

Bukovica 2

Detalj sa terena

Dobili smo informaciju od građana Šavnika, da su juče počeli radovi probijanja pristupnih puteva za potrebe izgradnje malih hidroelektrana Bukovica 1 i Bukovica 2, na rijeci Bukovici, prilikom čega je u korito rijeke odložena značajna količina kamena i iskopa i posječenih višedecenijskih stabala, bez doznake, kao i da se devastira priobalno područje.

Informisani smo i da nijesu označena mjesta izvođenja radova svakog pojedinačnog segmenta,  odnosno detaljne trase cjevovoda, mjesto vodozahvata i elektrane, koje je bilo potebno i ograditi shodno predmetnom Elaboratu.

b3

Detalj sa terena

Takođe, gradilište nije označeno na propisani način niti obezbjeđeno od neovlašćenog pristupa i prolaza.

Očekujemo da o rezultatima inspekcijskog nadzora, nakon utvrđivanja činjeničnog stanja,  bude informisana javnost, jer je nesporno da postoji veliko interesovanje građana i ekoloških nevladinih organizacija, što je potvrđeno i kroz javnu raspravu za proceduru procjene uticaja na životnu sredinu.

Podsjetićemo da je Ekološki pokret ,,Donja Bukovica“ predao organima lokalne uprave inicijativu za izradu sudije zaštite rijeke Bukovice, shodno Statutu opštine Šavnik, te da je takva potreba zakonske zaštite prepoznata kroz više relevantnih dokumenata, kao i predložena zabrana bilo kakve gradnje u tom području.  Opština Šavnik se još nije zvanično oglasila po tom pitanju.

 

About The Author

Number of Entries : 543

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top