Subvencionirati posude za selektivno odlaganje otpada u domaćinstvima a ne malehidroelektrane Reviewed by Momizat on . Ekološki pokret ,,Ozon” smatra da bi podsticajnim mjerama ka domaćinstvima, relativno brzo moglo da dođe do vidljivog napretka u ispunjenju nacionalnih ciljeva Ekološki pokret ,,Ozon” smatra da bi podsticajnim mjerama ka domaćinstvima, relativno brzo moglo da dođe do vidljivog napretka u ispunjenju nacionalnih ciljeva Rating: 0
You Are Here: Home » Saopštenja za javnost » Subvencionirati posude za selektivno odlaganje otpada u domaćinstvima a ne malehidroelektrane

Subvencionirati posude za selektivno odlaganje otpada u domaćinstvima a ne malehidroelektrane

Ekološki pokret ,,Ozon” smatra da bi podsticajnim mjerama ka domaćinstvima, relativno brzo moglo da dođe do vidljivog napretka u ispunjenju nacionalnih ciljeva reciklaže,  umanje računi za komunalne usluge građanima i pozitivno djeluje na održivost komunalne infrastrukture u lokalnim zajednicama I poslovanje postojećih I budućih centara za upravljanje otpadom.

Da bi povratili volju građana, poljuljanu promašenim projektima nadležnih organa, da doprinesu uspostavljanju sistema selektivnog odlaganja otpada, te uticali na veću efikasnost državnih i lokalnih planova upravljanja otpadom, predlažemo da se za početak obezbjede namjenske posude za selektivno odlaganje onih vrsta otpada koje imaju tržišnu vrijednost,  poput ambalažnog, kako bi i ekonomski gledano ova inicijativa bila održiva.

Vjerujemo da se pod hitno promašena višedecenijska politika subvencioniranja u Crnoj Gori, mora prekinuti, počevši od podsticajnih mjera za malehidroelektrane, te da se kroz ovaj vid ekonomske politike mora štiti javni i interes građana.

Svima nam je jasno da nekontrolisano odlaganje otpada nanosi nesagledive ekološke i ekonomske štete, negativno utiče na javno zdravlje, zatim na turizam i prateće ugostiteljske djelatnosti, poslovanje javnih komunalnih preduzeća i lokalnih uprava, pa shodno tome moramo zahtjevati od onih koji donose odluke da prepoznaju realne potrebe i prioritete i iskoriste državni budžet da unaprijede postojeće stanje, a ne kao do sada privatne interese stavljaju iznad javnog i za to koriste subvencione mehanizme.

Smatramo da je pravo vrijeme i da svako od nas pojedinačno pokaže građansku odgovornost i brigu za javno zdravlje i životnu sredinu, pa se nadamo da ćemo za ovu inicijativu dobiti značajnu podršku građana i relevantnih institucija, koje shvataju koliko je bitno iskorijeniti pogubne navike.

Vrijeme je I da se spriječe zloupotrebe poput krađe reciklabilnog otpada iz gradskih kontejnera, te njegova nelegalna preprodaja zonama sive ekonomije, čime se negativno utiče na  ekonomsku održivost postojećih centara za upravljanje otpadom u Podgorici I Baru, koji imaju potrebne dozvole i saglasnosti, pa smatramo da bi i tom kontekstu subvencioniranje posuda za domaćinstva bilo pravo rješenje.

Porazno je da u XXI vijeku nemamo uređen sistem upravljanja otpadom a pokušavamo da valorizujemo razvojni potencijal ekološke države kroz turizam i korišćenje prirodnih resursa, pa I ovog puta pozivamo nadležne institucije, prije svega resorno Ministarstvo održivog razvoja i turizma, da sistemski počnemo realizaciju Državnog plana upravljanja otpadom, kroz vidljive i jasno mjerljive projekte kakvi su Centri za pametno upravljanje otpadom.

Takođe, potrebno je efikasnom i neselektivnom sankcionom politikom uticati na neodgovorne lokalne uprave, naročito one koje ignoratskim odnosom prema važećoj zakonskoj regulative, podrivaju i obesmišljavaju sistem i time zlopotrebljavaju dobijeno povjerenje građana.

Ukoliko se ne zaustavi postojeća anarhija, jasno je da će štete biti sve veće i teže rješive, pa se nadamo da će naša inicijativa biti prihvaćena od onih koji su dužni da obezbijede funkcionisanje sistema.

About The Author

Number of Entries : 564

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top