Upoznajte građane sa pregovaračkom pozicijom za poglavlje 27 Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_6127" align="aligncenter" width="672"] Detalj iz Kotora (Foto: Milica Ćetković)[/caption] Ekološki pokret ,,Ozon“ poziva Vladu Crne Gore [caption id="attachment_6127" align="aligncenter" width="672"] Detalj iz Kotora (Foto: Milica Ćetković)[/caption] Ekološki pokret ,,Ozon“ poziva Vladu Crne Gore Rating: 0
You Are Here: Home » Arhus Info Centar » Upoznajte građane sa pregovaračkom pozicijom za poglavlje 27

Upoznajte građane sa pregovaračkom pozicijom za poglavlje 27

Detalj iz Kotora (Foto: Milica Ćetković)

Ekološki pokret ,,Ozon“ poziva Vladu Crne Gore da upozna građane i zainteresovanu javnost sa pregovaračkom pozicijom za poglavlje 27, kako bi se ispoštovala njihova prava na  pravovremeno informisanje i učešće u procesu donošenja odluka koje se tiču životne sredine, što je garantovano Ustavom Crne Gore, čitavim nizom važećih zakona i potvrđenih međunarodnih ugovora, poput Arhuske konvencije.

Neshvatljivo je  i neprihvatljivo da i nakon otvaranja poglavlja 27,  ostane na snazi Vladina odluka po kojoj je pregovaračka pozicija  za to poglavlje  stavljena pod stepen tajnosti ,,Interno“, jer se tako, sem što se grubo krše garantovana prava građana i obesmišljava Ustav Crne Gore, kao ekološke države , onemogućava aktivno učešće svih relevantnih subjekata koji mogu svojim kapacitetima i inovativnim rješenjima, dati konkretan doprinos  procesu pregovora i uticati ne samo na dinamiku realizacije preuzetih obaveza, već i na kvalitet  i održivost i sa ekološkog i  sa ekonomskog aspekta .

Porazno je u javnosti pričati da se radi o najkompleksnijem i najskupljem poglavlju, besomučno ponavljati cifru od preko milijardu i 450 miliona eura potrebnu za njegovo zatvaranje, do koje uzgred rečeno niko ne zna kako se došlo, a pritom ne informisati građane šta je Vlada ispregovarala kroz progovaračku poziciju, koje su tehnologije i standardi predloženi da bi se dostigao prihvatljiv kvalitet životne sredine za EU,  koji su izvori za zatvaranje finansijske konstrukcije, koliko će građani Crne Gore biti zaduženi i na koliko vremena zbog ovog segmenta procesa evropskih integracija, i još mnogo drugih važnih informacija.

Umjesto da se adekvatnim i kvalitetnim informisanjem građana i zainteresovane javnosti , a što je nemoguće uraditi bez javne prezentacije pregovaračke pozicije za poglavlje 27, utiče na aktivniji doprinos kroz učešće u procesu donošenja odluka, stvori povoljan ambijent za argumentovanu javnu diskusiju i podsticajno djeluje na naučnu i stručnu javnost i domaću privredu,  što bi vjerujemo bilo značajno i za cijeli proces evropskih integracija i bolje pozicioniranje Crne Gore, kao ekološke države u toj međunarodnoj zajednici,  Vlada Crne Gore nastavlja sa ignorantskom praksom i jednostranim donošenjem odluka u najvažnijim procesima  za naše društvo.

Ekološki pokret ,,Ozon“ je koristeći prava garantovana važećim Zakonom o slobodnom pristupu informacijama tražio od resornog Ministarstva održivog razvoja i turizma pregovaračku poziciju za pogavlje 27, kako bi kao udruženje snažno posvećeno primjeni Arhuske konvencije, doprinijeli boljem razumijevanju građana i cjelokupne javnosti o preuzetim obavezama i mogućnostima za aktivnim učešćem u procesu donošenja odluka, ali i realizaciji potrebnih projekata,  što je nesporno  poželjno, naročito ako spoznaju o koliko kompleksnim i skupim procesima je riječ.

Nakon što smo, u zakonskom roku,  povratno informisani o proglašenom stepenu tajnosti ,,Interno“ i da to ističe u roku od dvije godine od dana proglašenja, što je u konktetnom slučaju  februar 2020. godine,  smatramo da to ostvara prostor za različite opstukcije procesa evropskih integracija, manipulacije javnosti  i koruptivno-kriminalne aktivnosti, čime bi se mogla nanijeti nesaglediva ekološka i ekonomska šteta sadašnjim i budućim generacijama građana Crne Gore.

Upravo vođeni tom brigom, a ne željom da budemo u krugu privilegovanih, uvidom u ,,interna“ akta Vlade, smatramo da je u najkraćem mogućem roku, potrebno skinuti stepen tajnosti sa pregovaračke pozicije 27 i otvoriti argumentovanu javnu diskusiju o preuzetim obavezama, tehničkim i finansijskim rješenjima,  kako bi se ispoštovala garantovana prava građanima i zainteresovanoj javnosti  Crne Gore i uticalo na kvalitet i održivost odluka koje se tiču životne sredine i klimatskih promjena.

Nadamo se da će ovaj naš razuman i argumentovan poziv Vladi Crne Gore i resornom Ministarstvu održivog razvoja i turizma, biti prihvatljiv i da će 2019. godina biti mnogo uspješnija od prethodne, u komunikaciji i konkretnoj saradnji sa organizacijama civilnog društva koje se posvećeno bave životnom sredinom i klimatskim promjenama.

About The Author

Number of Entries : 563

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top