Male hidroelektrane postaju veliki društveni problem Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_6010" align="aligncenter" width="700"] Detalj sa rijeke Bukovice (Foto: Ekološki pokret Donja Bukovica )[/caption] Ekološki pokret ,,Ozo [caption id="attachment_6010" align="aligncenter" width="700"] Detalj sa rijeke Bukovice (Foto: Ekološki pokret Donja Bukovica )[/caption] Ekološki pokret ,,Ozo Rating: 0
You Are Here: Home » Saopštenja za javnost » Male hidroelektrane postaju veliki društveni problem

Male hidroelektrane postaju veliki društveni problem

bukovica

Detalj sa rijeke Bukovice (Foto: Ekološki pokret Donja Bukovica )

Ekološki pokret ,,Ozon” i Ekološko društvo ,,Breznica” upozoravaju cjelokupnu javnost da projekti malih hidroelektrana prouzrokuju velike društvene probleme, koji kao posledice imaju sukobe, spletkarenja, ucjene, razdore, prostore za korupcionaško-kriminalne aktivnosti, sitne politikantske manipulacije, ponižavanje našeg kulturnog nasleđa i nesagledive ekonomske i ekološke štete za sadašnje I buduće generacije.

Kao organizacije koje kontinuirano štite javni interes, pritom podržavajući iskrene građanske inicijative, čiji je cilj zaštita životne sredine i zalažu se za ekonomski razvoj kroz ekološku državu, smatramo da smo u obavezi podijeliti sa građanima Crne Gore da se danas iza projekata malih hidroelektrana igraju razne igre koje imaju za cilj lično profiterstvo i udar na razvojni pravac ekološke države, porodicu kao osnovnu ćeliju društva i pokušaj diskreditovanja onih koji žele zaštiti javni i interes budućih generacija.

Potpuno je jasno da se projektima malih hidroelektrana koje imaju minoran, gotovo nevidljiv uticaj, na energetsku stabilnost i nezavisnost, a potencijalno velike posledice po riječne i okolne ekosisteme, naročito kod ,,divljih” rijeka sa pitkom vodom, kao I održivi razvoj ruralnih krajeva,  rizikuje nestabilnost u lokalnim zajednicama i nastavlja produbljivati jaz između grupice prebogatih i onih koji se svakodnevno bore za golo preživljavanje.

Takođe, potpuno nam je jasno da sve podjele na protoru Balkana jesu uvijek bile prostor za profitiranje određenih privilegovanih interesnih grupa, koje su, utisak je, zaštićene od sistema i kojima je sve dozvoljeno, isto kao što je nekima sve na prodaju.

Upozoravamo da su rijeke za građane Crne Gore od neprocijenjive vrijednosti i da je upravo zato potrebno prije svega uraditi procjenu njihove ekosistemske vrijednosti i shodno tome a uz aktivno učešće javnosti, donijeti odluku o načinu njihove integralne valorizacije, što podrazumijeva još mnogo toga sem korišćenja hirdopotencijala za proizvodnju električne energije.

Takođe, smatramo da je nedopustivo da u XXI vijeku kada se za monitoring životne sredine u značajnoj mjeri koriste ICT alati,  da nemamo situaciju da u realnom vremenu pratimo od strane nadležnih institucija valodirane podatke o kvalitetu vode koja se ispušta u prirodne recipiente, niti o protoku, čime bi se makar javnost poštedjela potencijalnog manipulisanja oko obezbjeđivanja biološkog minimuma u vodotocima, koji su dati koncesionarima na višedecenijsku upotrebu.

Za nas je potpuno neshvatljivo  kako ni sami investitori, imajući u vidu sve kontroverze koje prate projekte malih hidroelektrana, kao ni obrađivači koji im rade procedure procjene uticaja na životnu sredinu I nadležne institucije koje im daju potrebne saglasnosti, nijesu prepoznali sve rizike netransparentnog rada i pokušali da obezbjede da svoje poslovanje učine vidljivim javnosti u svakom segmentu koji se tiče uticaja na životnu sredinu.

Zbog toga smatramo da je javni interes preispitati sve date koncesije za male hidroelektrane, napraviti presjek trenutnog stanja sa svim ekološkim I ekonomskim parametrima, te upoznati javnost sa zatečenim stanjem, kako bi se spriječile posledice I pokušalo ispraviti ono što se ispraviti može.

Na samom kraju, uz zadovoljstvo što smo upoznali iskrene i nepotkupljive saborce za naše rijeke, kojih ima u svakoj građanskoj inicijativi koju smo podržali, razumne investitore koji su prepoznali nepovoljan investicioni ambijent zbog pogrešne  politike krovnih donosioca odluka, poručujemo svima koji traže način da svoj lični profit stave iznad javnog, koji pokušavaju da diskreditovanjem organizacija civilnog društva profitiraju u partijskim infrastrukturama ili su žrtve ucjena I pritisaka, da rijeke u Crnoj Gori vrijede borbe I da će one u ekološkim organizacijama uvijek imati iskrene zaštitnike, jer mi prepoznajemo svu njihovu ljepotu i potencijal, kao i snagu njihove ,,divljine”.

About The Author

Number of Entries : 567

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top