Inicjativa za kontrolno saslušanje Radulovića i Nurkovića Reviewed by Momizat on . Grupa ekološki nevladinih organizacija podnijela je  Skupštini Crne Gore  Inicijativu za kontrolno saslušanje ministra održivog razvoja i turizma Pavla Radulovi Grupa ekološki nevladinih organizacija podnijela je  Skupštini Crne Gore  Inicijativu za kontrolno saslušanje ministra održivog razvoja i turizma Pavla Radulovi Rating: 0
You Are Here: Home » Arhus Info Centar » Inicjativa za kontrolno saslušanje Radulovića i Nurkovića

Inicjativa za kontrolno saslušanje Radulovića i Nurkovića

inicijativa

Grupa ekološki nevladinih organizacija podnijela je  Skupštini Crne Gore  Inicijativu za kontrolno saslušanje ministra održivog razvoja i turizma Pavla Radulovića i ministra saobraćaja i pomorstva Osmana Nurkovića zbog devastacije rijeke Tare i terena, kao i ugrožavanja biljnog i životinjskog svijeta na zaštićenom području.

Inicijativu su nadležnom skupštinskom Odboru za za turizam,poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje podnijeli Ekološki pokret ,,Ozon“, Ekološko drušvo ,,Breznica“ Pljevlja, Green Home i Centar za zaštitu i proučavanje ptica.

U Inicijativi se podsjeća da u okolini Mateševa, na gradilištu autoputa – petlje Mateševo, te mostova Tara 1 i Tara 2 – kineska kompanija China Road & Bridge Corporation (CRBC) izvodi radove kojima je teren na ovom zaštićenom području devastiran, voda rijeke Tare je zagađena, zemljište, biljni i životinjski svijet je oštećen ili uništen i rijeka Tara, kao zaštićeno prirodno dobro je oštećena.

„Kroz Stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu, koja prati Detaljni prostorni plan auto-puta, svi akteri koji su uključeni u izgradnju auto-puta upozoreni su da bilo kakvi radovi u koritu rijeke Tare mogu devastirati teren i da u tom slučaju postoji mogućnost da se rijeka Tara izbriše sa liste svjetskih rezervata biosfere Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO)“, navodi se u Inicijativi.

Dodaje se da su u ovom dokumentu svi akteri koji su uključeni u izgradnju auto-puta upoznati sa nalazom stručnog tima sačinjenog od crnogorskih i slovenačkih stručnjaka u kome se navodi da se sliv Tare nalazi na UNESCO listi svjetskih rezervata biosfere i da je, u skladu sa
međunarodnim konvencijama, Crna Gora obavezana da „neće namjerno preduzimati nikakve mjere koje mogu direktno i indirektno izazvati negativne posljedice na kulturnu i prirodnu baštinu“.

Autori Strateške procjene upozorili su da se izgradnja auto-puta kroz područje sliva Tare može smatrati povredom međunarodne Konvencije o zaštiti Svjetske prirodne i kulturne baštine i da to obavezuje na obavještavanje UNESCO-a.

„Uprkos tome, javno objavljeni snimci i fotografije ukazuju da se nanavedenoj lokaciji radovi izvode kršenjem propisa i međunarodne Konvencije i da se teren devastira, voda, zemljište, biljni I životinjski svijet se oštećuju i uništavaju, a rijeka Tara, kao zaštićeno prirodno dobro, se oštećuje. Istovremeno, svi podaci u vezi izgradnje auto-puta označeni su tajnim, pa stručna i laička javnost nemaju ni minimum mogućnosti da saznaju informacije o tome šta se dešava na predmetnoj lokaciji i čija će odgovornost biti u slučaju potpune devastacije i oštećenja zaštićenog prirodnog dobra i eventualnog brisanja Tare sa liste svjetskih rezervata biosfere UNESCO-a“, podsjeća se u Inicjativi.

Smatramo da se očigledno radi o pitanjima iz djelokruga skupštinskog Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje koja izazivaju nejasnoće, dileme i principijelna sporenja, pa je u cilju razjašnjenja ovih pitanja, neophodno da Odbor sazove sjednicu na kojoj će pozvati odgovorne predstavnike Vlade i od njih tražiti da se izjasne o navedenim pitanjima

About The Author

Number of Entries : 563

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top