Direktor Ozona na godisnjem sastanku Arhus centara u Kirgistanu Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_5930" align="aligncenter" width="550"] Delegacija iz Crne Gore na godišnjem sastanku Arhus centara u Kirgistanu[/caption] Aleksandar Per [caption id="attachment_5930" align="aligncenter" width="550"] Delegacija iz Crne Gore na godišnjem sastanku Arhus centara u Kirgistanu[/caption] Aleksandar Per Rating: 0
You Are Here: Home » Arhus Info Centar » Direktor Ozona na godisnjem sastanku Arhus centara u Kirgistanu

Direktor Ozona na godisnjem sastanku Arhus centara u Kirgistanu

Delegacija iz Crne Gore na godišnjem sastanku Arhus centara u Kirgistanu

Delegacija iz Crne Gore na godišnjem sastanku Arhus centara u Kirgistanu

Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,Ozon“ zajedno sa Mervanom Hadrović iz Agencije za zaštitu prirode i żivotne sredine učestvuje na tradicionalnom godišnjem sastanku Arhus centara ,koji se ove godine pod pokroviteljstvom OEBS a odrżava od 18 do 20. septembra u neposrednoj blizini jezera Issyk- Kul, u Kirgistanu.

Perović je na sastanku govorio o iskustvima Crne Gore kada je u pitanju regionalno umreżavanje i tom prilikom istakao zabrinutost zbog neiskrenog odnosa između zemalja regiona kada su u pitanju planovi za izgradnju novih energetskih objekata i velikih infrastrukturnih projekata, koji nesporno sa sobom nose ekološke posledice ali i prostor za različite manipulativmo-koruptivne radnje na nivou krovnih donosioca odluka i njima bliskih interesnih grupa.

Direktor Ozona ukazao je i na kvalitetnu saradnju clanica Mreże Arhus centara Jugoistočne Evrope, koju čine organizacije iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine iAlbanije, koju odlukuje iskrena kolegijalna podrška i posvećrnost podršci građanskm inicijativama i zaštiti javnog interesa. 

Detalj sa sesije u kojoj je učestvovao direktor Ozona

,,Snaga Arhus centara je u kvalitetnoj razmjeni informacija i zajedničkim akcijama, pa se nadam da će Mreża Arhus centara Jugositočne Evrope, u budućem perlodu biti na nivou zadatka i uspješno se nositi sa negativnim trendovima.kakvi su ,,betonizacija“ prostora. prava ,,najezda“ sa malim hidroelektranama , nemilosrdna eksploatacija prirodnih resursa, pogubno odrźavanje ,,ptljavih“ tehnologija i drugim opasnostima za kvalitet żivotne sredine.“ – misljenja je Perović.

Inače redovni godišnji sastanak Arhus centara okupio je predstavnike preko 50.zemalja iz Evrope i Azije, u kojima Arhus centri pokušavaju da doprinesu kvalitetu primjene Arhuske konvencije, koja je predstavlja izuzetan demokratski iskorak i mehanizam za zaštitu ljudskih prava i javnog intetesa.

Zajednička fotografija učesnika/ca sastanka

Zajednička fotografija učesnika/ca sastanka

Ekološki pokret ,, Ozon“ je u novembru 2011. godine uz podršku Sekretarijata OEBSa i Misije te međunarodne organizacije u  Crnoj Gori, uspostavio.Arhus centar Nikšiç, kao posebnu organizacinu jedinicu i od tada najveći dio svojih aktivnosti usmjerio.na podršku građanskim ekološkim akcijama i animiranju javnosti za ùčešće u procesu donošenja odlula iz oblasti żivotne sredine, kao i podsticanje kvalitetne međusektorske komunikacije i saradnje.

Direktor Ozona će na marginama sastanka.imati niz sastanaka sa kolegama iz različitih zemalja kako bi se upoznao sa aktulenostima i izazovima iz oblasti żivotne sredine i imao.priliku da razmjeni mišljenja i planove za naredni period.

About The Author

Number of Entries : 528

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top