Obukom o upravljanju ljudskim resursima završena radionica u okviru projekta jačanja organizacionih kapaciteta Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_5909" align="aligncenter" width="700"] Detalj sa radionice[/caption] Drugi dan radionice ,,Redizajn organizacione strukture i upravljanj [caption id="attachment_5909" align="aligncenter" width="700"] Detalj sa radionice[/caption] Drugi dan radionice ,,Redizajn organizacione strukture i upravljanj Rating: 0
You Are Here: Home » Slajdovi » Obukom o upravljanju ljudskim resursima završena radionica u okviru projekta jačanja organizacionih kapaciteta

Obukom o upravljanju ljudskim resursima završena radionica u okviru projekta jačanja organizacionih kapaciteta

Detalj sa radionice

Detalj sa radionice

Drugi dan radionice ,,Redizajn organizacione strukture i upravljanje ljudskim resursima”  bio je posvećen upoznavanju učesnika sa savremenim trendovima upravljanja ljudskim resursima, što je veoma važno za stvaranje podsticajnog radnog ambijenta, na čemu se u Ekološkom pokretu ,,Ozon” insistira od samog osnivanja.

Učesnici radionice imali su priliku da kroz rad u grupama, uz asistenciju Danila Nikovića, osnivača i direktora agencije za posredovanje u zapošljavanju ,,Millennial Consulting“, eksperta za oblast upravljanja ljudskim resursima, procjene kapacitete matičnih organizacija u ovom segmentu, što je bio uvod u diskusiju oko izazova sa kojima se susreću nevladine organizacije kada su zapošljevanje i zadržavanje kadrova u pitanju.

Konkretnim predlozima o načinu pripremanja javnih poziva za zapošljavanje, procjeni učinka i doprinosa zaposlenih, modelima nagrađivanja volontera, kao i pripreme razvojnih i trening planova, Niković je učesnicima radionice dao smjermice kako mogu unaprjediti postojeći poslovni ambijent i iskoristiti prednost rada u nevladinim organizacijama u cilju privlačenja interesovanja kvalitetnog kadra.

Sem menadžmetna Ekološkog pokreta ,,Ozon“, radionici su prisutvovali i predstavnici Fonda za aktivno građanstvo (fAKT), Centra za zaštitu i proučavanje ptica i Centra za političku edukaciju.

 Rukovodstvo Ekološkog pokreta ,,Ozon“ preuzelo je obavezu da pripremi interni akt kojim će se definisati model procjene efikasnosti rada i nagrađivanja zaposlenih , kao i plan treninga za zaposlene i volontere, na osnovu njihovih interesovanja.

Radionica ,,Redizajn organizacione strukture i upravljanje ljudskim resursima“ je dio projekta jačanja kapaciteta Ekološkog pokreta ,,Ozon“,  finansijski podržanog kroz program ,,De Facto razvoj – Podrška rastu i liderstvu organizacija civilnog društva“ kojeg realizuje Fond za aktivno građanstvo (fAKT) a finansira Evrospka Unija u okviru IPA programa za razvoj civilnog društva 2016 (Civil Society Facility Montenegro Programme).

U okviru ovog projekta u saradnji sa parterskom firmom ,,Amplitudo“ razvijena je i  android aplikacija koju je moguće besplatno preuzeti za Google Play.

Slijedi izrada komunikacione strategije za naredne tri godine, a biće sprovedeno i istraživanje o mogućnosti obavljanja privredne djelatnosti, što je veoma važno sa aspekta finansijske održivosti organizacije.

Do kraja novembra biće organizovane i obuke o cirkularnoj ekonomiji i upravljanju otpadom, osnovama ekološke psihologije, ulozi nevladinih organizacija u procesu pregovora kroz poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene i okrugli sto na temu nacionalnog brendiranja ekološke države Crne Gore.

 

About The Author

Number of Entries : 507

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top