Direktor Ozona u radnoj grupi za izradu Predloga izmjena Zakona o upravljanju otpadom Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_4902" align="aligncenter" width="500"] Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,OZON"[/caption] Direktor Ekološkog pokreta ,,Ozo [caption id="attachment_4902" align="aligncenter" width="500"] Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,OZON"[/caption] Direktor Ekološkog pokreta ,,Ozo Rating: 0
You Are Here: Home » Slajdovi » Direktor Ozona u radnoj grupi za izradu Predloga izmjena Zakona o upravljanju otpadom

Direktor Ozona u radnoj grupi za izradu Predloga izmjena Zakona o upravljanju otpadom

 Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,OZON"

Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,OZON“

Direktor Ekološkog pokreta ,,Ozon“ Aleksandar Perović na predlog matične organizacije, izabran je za člana radne grupe za izradu Predloga izmjena Zakona o upravljanju otpadom , na osnovu javnog poziva Ministarstva održivog razvoja i turizma nevladinim organizacijama.

Više informacija ovdje 

 Perović je trenutno i član radne grupe za Predlog izmjena i dopuna Državnog plana za upravljanje otpadom u Crnoj Gori 2015 – 2020, gdje je itabran po istom principu.

Ekološki pokret ,,Ozon“ pokušava da aktivno doprinosi stvaranju ambijenta za uspostavljanje sa ekološkog i ekonomskog aspekta, najprihvatljivijeg modela upravljanja otpadom, uvažavajući proncipe cikrularne ekonomije i primjenu savremenih tehnoloških i informaciono -komunikacionih modela.

Upravo je učešće u radu radnih grupa koje formiraju nadležni organi, pokazatelj ozbiljnog i strateškog pristupa naše organizacije i vjerujemo da ćemo uticati na kvalitet procesa donošenja odluka i pokazati se kao relevantan i konstruktivan partner.

About The Author

Number of Entries : 548

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top