Upravljanje otpadom zadatak za sve sektore u društvu Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_5727" align="aligncenter" width="750"] Deatalj sa radnog doručka[/caption] Upravljanje otpadom je kompleksna oblast u čije se uređivanje [caption id="attachment_5727" align="aligncenter" width="750"] Deatalj sa radnog doručka[/caption] Upravljanje otpadom je kompleksna oblast u čije se uređivanje Rating: 0
You Are Here: Home » Slajdovi » Upravljanje otpadom zadatak za sve sektore u društvu

Upravljanje otpadom zadatak za sve sektore u društvu

Deatalj sa radnog doručka

Upravljanje otpadom je kompleksna oblast u čije se uređivanje moraju uključiti svi subjekti društva – država, lokalne samouprave, kompanije, civilni sektor i građani. Crna Gora je stvorila uslove da do kraja ove godine u naš pravni sistem prenese evropsku Direktivu o ambalažnom otpadu, što će biti važan korak ka uspostavljanju održivog sistema upravljanja otpadom.

To je na današnjem radnom doručku na temu ,,Brendirani otpad – Globalni izazov za održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje” najavila Ivana Vojinović, generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma. „Upravljanje otpadnom ambalažom je složena akivnost, koja u budućnosti donosi određene ekonomske benefite, prije svega kreiranje zelenih radnih mjesta, ali i zadovoljenje principa cirkularne ekonomije, koja počiva na ideji ponovne upotrebe ambalaže“, rekla je Vojinović. Ona je pozvala sve subjekte da se priključe aktivnostima Ministarstva, kako bi zajednički izradili kvalitetan sistem za upravljanje otpadom.

Radni doručak organizovali su Ekološki pokret Ozon i kompanija Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora, uz podršku Ministarstva održivog razvoja i turizma. Iako rješavanje pitanja otpada često znači promjene u sistemu proizvodnje, kao i cjelokupnom lancu dobavljača i zahtijeva vrijeme, upornost i velika ulaganja, nedavno je upravo Coca-Cola postavila cilj da do 2030. godine uvede reciklažu svih limenki i svih boca svojih napitaka.

Ponovna upotreba otpada jedan je od nedovoljno iskorišćenih resursa. Mi ovdje vidimo mogućnosti i čvrsto vjerujemo da je moguće uspostaviti sistem upravljanja otpadom tako da negativni uticaji na životnu sredinu budu sve manji, a koristi za društvo sve veće. Upravljanje otpadom je složen proces i važno je imati dobar zakonski okvir, realno postavljene ciljeve i realna očekivanja. Kada imamo to, zadatak svih nas – od prozvođača do krajnjih korisnika, nadležnih institucija i reciklera postaje da pokažemo odgovornost i zajedno pronađemo i počnemo da primenjujemo najbolje tehnologije i rešenja u oblasti upravljanja otpadom„, kazala je Andrea Radonjić, menadžer za javne i regulatorne poslove u kompaniji Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora.

Još jedna kompanija koja je svjesna svoje odgovornosti i spremna da se uključi u rješavanje ovog izazova je Pivara „Trebjesa“. „Svaka ambalaža, brendirana ili ne, završava kao otpad, a svako od nas ima svoju odgovornost u ovom lancu. Mi kao kompanija radimo na prevenciji, jer smo svjesni da otpad ne poznaje granice. Svi zajedno moraju da rade ne rješenjima i treba se ovim pitanjima baviti kontinuirano, a ne samo kroz pojedinačne akcije“, poručila je Tanja Dušanić, direktorica za pravne i koorporativne poslove za Crnu Goru i Srbiju, konzorcijuma Molson Coors, čiji je dio i Pivara ,,Trebjesa“.

Važan subjekat u ovom lancu je i Agencija za zaštitu prirode i životne sredine. Direktor Agencije Nikola Medenica kaže da su u agenciji kadrovski spremni za sprovođenje svih zakonskih rješenja iz oblasti upravljanja otpadom, kao i da su otvoreni za intenzivnu komunikaciju sa svim subjektima društva. „Pored saradnje, u pravcu iznalaženja rješenja za upravljanje otpadom potrebno jačati i javnu svijest i posvećenost, te posebno edukaciju djece i mladih“, ocijenio je Medenica.

Na edukaciji je radila intenzivno i RECAN fondacija za sakupljanje i reciklažu limenki, kroz sprovođenje međunarodne kampanje „Svaka limenka se računa“ i u Crnoj Gori. Menadžerka RECAN fondacije Jelena Kiš poručila je da treba sređivati situaciju na više paralelnih nivoa. „Primjera radi, ne možete postavljati visoke ciljeve za reciklažu, ako nemate sređenu situaciju u komunalnom sektoru”.

Jelena Trninić, viši menadžer za javne i regulatorne poslovne u grupi Coca-Cola HBC koja se pitanjem upravljanja otpadom bavi u 28 zemalja, poručila je da veliki brendovi ne bježe od svoje odgovornosti. „Važni su platforma za dijalog i dobar zakonski okvir, što će omogućiti da se formira i dobar sistem za upravljanje otpadom“, kazala je Trninić.

Igor Jovanović iz Direktorata za upravljanje otpadom u Ministarstvu održivog razvoja i turizma saopštio je podatak da oko 80 odsto ambalažnog otpada nastaje u domaćinstvima, što znači da taj otpad postaje komunalni otpad. „Zbog toga je, pored obaveze proizvođača i uvoznika, važna i uloga lokalnih samouprava”, naveo je Jovanović.

On je zaključio da, kada bismo riješili samo pitanje ambalažnog otpada, bili bismo blizu ostvarenja nacionalnog cilja od 50 odsto recikliranog otpada u Crnoj Gori.

Događajem je moderirao direktor Ekološkog pokreta „Ozon“ Aleksandar Perović, koji je zaključio da je ovo početni korak u cilju uspostavljanja pravilnog sistema upravljanja otpadom, u kojem je međusektorska saradnja izuzetno značajna.

About The Author

Number of Entries : 577

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top