Predata žalba na rješenje da nije potrebno raditi procjenu uticaja na životnu sredinu za projekat adaptacije i rekonstrukcije Doma Revolucije Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_5704" align="aligncenter" width="500"] Dom revolucije[/caption] Ekološki pokret ,,Ozon" uputio je grlavnom administratoru opštine Nikšić [caption id="attachment_5704" align="aligncenter" width="500"] Dom revolucije[/caption] Ekološki pokret ,,Ozon" uputio je grlavnom administratoru opštine Nikšić Rating: 0
You Are Here: Home » Arhus Info Centar » Predata žalba na rješenje da nije potrebno raditi procjenu uticaja na životnu sredinu za projekat adaptacije i rekonstrukcije Doma Revolucije

Predata žalba na rješenje da nije potrebno raditi procjenu uticaja na životnu sredinu za projekat adaptacije i rekonstrukcije Doma Revolucije

dom-revolucije-in-niksic

Dom revolucije

Ekološki pokret ,,Ozon“ uputio je grlavnom administratoru opštine Nikšić Zalbu na rješenje Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine  kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat adaptacije i rekonstrukcije Doma revolucije.

Kako Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu  na Listi II nabraja za koje projekte se može vršiti procjena uticaja na životnu sredinu,  smatramo da je za projekat adaptacije i rekonstrukcije Doma Revolucije potrebno raditi kompletnu proceduru naročito jer je Opština Nikšić i nadležni organ i nosilac projekta sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, što ulazi u sferu potencijalnog konflikta interesa.

1

Unutrasnjost objekta

Pozitivna evropska praksa ukazuje da se u projektima koji su od značaja za lokalnu zajednicu, zainteresovana javnost uključuje u proces donošenja odluka i kroz procjenu uticaja na životnu sredinu, gdje se kroz javnu raspravu ostavlja mogućnost argumentovanog dijaloga i uticaja na konačna rješenja. Dom Revolucije se nalazi u samom urbanom jezgru i nesporno je da će postojati uticaj na kvalitet životne sredine kako tokom adaptacije i rekonstrucije, tako i kada se objekat privede namjeni i sadržajno riješi, uključujući i okolnu infrastrukturu, pa shodno tome potrebno je kroz predmetni Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu definisati mjere kojima će se na najmanju moguću mjeru svesti negativni uticaji  na životnu sredinu., uz učešće zainteresovane javnosti u procesu donošenja odluka.

Stavljanje na javni uvid Zahtjeva za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat potrebe od 25. do 29. decembra 2017. godine, kako tvrde iz Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, o čemu nema informacije na zvaničnoj internet stranici opštine Nikšić, kao ni javne knjjige u elektronskoj verziji a što je obaveza u definisana Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu vođenja javne knjige o postupcima i odlukama o procjeni uticaja na životnu sredinu , nije bilo dovoljno da bi se omogučilo učešće javnosti u procesu odlučivanja, što potvrđuje i činjenica da nije bilo uvida od strane NVO i građana, pa je upravo to trebao biti razlog da se donese rješenje kojim se nosiocima  projekta adaptacije i rekonstrukcije Doma revolucije nalaže potreba procjene uticaja na životnu sredinu

Takođe zainteresovana javnost, konkretno NVO sektor i predstavnici medija, nijesu bili informisani ni putem elektronske grupe Otvoreni Nikšić, što je bila pozitivna praksa

2

Pogled iz unutrašnjosti nezavršenog kompleksa

Sve navedene činjenice jasno ukazuju da je potrebno sprovesti proceduru procjene uticaja na životnu sredinu i kroz javnu raspravu omogućiti zainteresovanoj javnosti da uzme učešče u procesu donošenja odluka koje se tiču životne sredine, kao i da je potrebno pokrenuti odgovarajuće postupke protiv službenih lica koja su odgovorna za navedene propuste.

Ekološki pokret ,,Ozon“ će kao i do sada nastaviti da štiti javni interes u Nikšiču jer je očigledno da lokalna uprava nastavlja bahat ofnos prema pravima garantovanim Ustavom Crne Gore, što je opasnost po cjelokupan sistem i čime bi trebalo da se bave nadležne institucije.

About The Author

Number of Entries : 564

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top