Stopirati sve planirane energetske projekte dok se ne prevaziđe politička kriza Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_5557" align="aligncenter" width="600"] Kanjon rijeke Morače[/caption] Ekološki pokret ,,Ozon“ smatra da je u javnom interesu zaustaviti [caption id="attachment_5557" align="aligncenter" width="600"] Kanjon rijeke Morače[/caption] Ekološki pokret ,,Ozon“ smatra da je u javnom interesu zaustaviti Rating: 0
You Are Here: Home » Saopštenja za javnost » Stopirati sve planirane energetske projekte dok se ne prevaziđe politička kriza

Stopirati sve planirane energetske projekte dok se ne prevaziđe politička kriza

moraca

Kanjon rijeke Morače

Ekološki pokret ,,Ozon“ smatra da je u javnom interesu zaustaviti sve aktivnosti vezane za planirane velike energetske projekte, poput  izgradnje hidroelektrana na rijeci Morači, jer se zbog očigledne izražene unutrašnje, pa i spoljne političke krize, ne može voditi argumentovan javni dijalog kroz institucije sistema, što je neophodno ako znamo da bi trebalo postići društveni konsenzus oko budućnosti valorizacije prirodnih resursa kojim raspolažemo.

U postojećoj situaciji, koja se nesporno može posmatrati kao veoma nepovoljna i u kontekstu poslovnog ambijenta, sumnjamo da bi se investitorima izlazilo u susret u vezi svih zahtjeva i po svaku cijenu insistiralo na realizaciji takvih investicija, odnosno da budemo potpuno otvoreni. privatni interes stavljao iznad javnog.

Ukoliko u Skupštini Crne Gore, najvažnijoj instituciji sa aspekta procesa donošenja odluka, nema argumentovanog dijaloga i sučeljavanja mišljenja, ako je pažnja javnosti usmjerena na dnevno-politikantske teme koje imaju i dozu tragikomičnosti, jasno je da  imamo pravo javno iskazati zabrinutost i upozoriti na potrebu očuvanja jedine realne razvojne šanse ekološke države i konačno Ustava Crne Gore, koji  garantuje zainteresovanoj javnosti pravo na učešće u procesu donošenja odluka.

Potpuno svjesni odgovornosti za svaku javno izgovorenu riječ, pozivamo Vladu Crne Gore na čelu sa premijerom Markovićem, da prestane sa praksom netransparentnosti kada su u pitanju planovi za realizaciju velikih infrastrukturnih i energetskih projekata i da  konačno prihvate pravo građana i civilnog društva da učestvuju u odlukama od kojih zavisi kvalitet i budućnost života u našoj zemlji.

Još jednom ponavljamo da čvrsto stojimo iza argumentacije da svi energetski potencijali moraju biti prije svega razmatrani u kontekstu ekološke države kao razvojne šanse  i svakako  većinskog državnog vlasništva svih eventualno građenih velikih energetskih objekata, čime se i jedino garantuje energetska nezavisnost , pa i očuvanje značaja i važnosti države Crne Gore.

Ekološki pokret ,,Ozon“ smatra da bi insistiranje na realizaciji, sa aspekta ekoloških i ekonomskih parametara, najblaže rečeno kontroverznog projekta izgradnje  hidroelektrana na Morači, u situaciji kada se odluke donose bez alternativne argumentacije, dodatno produbilo unutrašnju političku krizu, što se ne smije dopustiti ukoliko donosioci odluka, u sve tri grane vlasti, shvataju da bi trebalo da urade sve što je u njihovoj moći da zaštite javni interes, a na taj način i utiču na stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta, koji je garant i za interesovanje ozbiljnih investitora i povoljne društveno odgovorne domaće i direktne strane investicije.

Nadamo se da će naša zabrinutost uticati da se javnost zainteresuje i više prati dešavanja vezana za valorizaciju prirodnih resursa, koje smo već u priličnoj mjeri devastirali i kojih nemamo neograničeno, što bi za jedan mali sistem kao što je Crna Gora trebalo biti i najvažniji argument zašto moramo sa naročitim senzibilitetom voditi računa o tom našem najvećem bogatstvu, na koje pravo imaju i buduće generacije.

Ekološki pokret ,,Ozon“

About The Author

Number of Entries : 542

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top