Ozon pridruženi partner u Interreg MED projektu PANACeA Reviewed by Momizat on . Projekat PANACeA, koji koordinira Evropski tematski centar Univerziteta u Malagi, predstavlja jedan od osam odobrenih horizontalnih projekata iz prvog poziva In Projekat PANACeA, koji koordinira Evropski tematski centar Univerziteta u Malagi, predstavlja jedan od osam odobrenih horizontalnih projekata iz prvog poziva In Rating: 0
You Are Here: Home » Arhus Info Centar » Ozon pridruženi partner u Interreg MED projektu PANACeA

Ozon pridruženi partner u Interreg MED projektu PANACeA

Projekat PANACeA, koji koordinira Evropski tematski centar Univerziteta u Malagi, predstavlja jedan od osam odobrenih horizontalnih projekata iz prvog poziva Interreg MED programskog perioda 2014-2020.

PANACeA se uklapa u Interreg MED prioritetni pravac br.3: „Zaštita i unapređenje prirodnih i kulturnih resursa Mediterana“, sa posebnim doprinosom specifičnom cilju 3.2 programa: „Da se očuva biodiverzitet i prirodni ekosistemi, kroz jačanje upravljanja i umrežavanje zaštićenih područja“.

Interreg MED je trans-nacionalni program Evropske saradnje za oblast Mediterana. Kofinansira se od strane ERDF (Evropski fond za regionalni razvoj), kao instrument regionalne politike EU i njenog novog programskog perioda.

Glavni ciljevi projekta  PANACeA:

 • Sintetizovati rezultate o naporima za zaštitu prirode i očuvanja biodiverziteta;
 • Angažovanje zajednice zainteresovanih strana i prenošenja znanja izvan regiona projekta
 • Implementacija komunikacione i strategije diseminacije;
 • Razvoj dugoročnog načina kapitalizacije koji će osigurati poštovanje pravila na bazi činjeničnog stanja/dokaza.

Finansije:

 • 1.5 Mil EUR – budžet projekta
 • 1.4 Mii EUR – ERDF
 • 60 K EUR – IPA

Trajanje projekta: 36 mjeseci (početak: novembar, 2016.)

Partneri na projektu:

 • ETC-UMA, Univezitet u Malagi (Španija)
 • Plan Bleu (Francuska)
 • Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe, CPMR/Konferencija perifernih marinskih regiona Evrope (Francuska)
 • UNIMED – Mediterranean Universities Union/Unija Mediteranskih univerziteta (Itaija)
 • Barcelona Metropolitan Area, koji figurira kao MEDCITIES Secretarijat (Španija)
 • Regionalni centar za zaštitu životne sredine (REC), Kancelarija u Crnoj Gori (Crna Gora)i pridruženi partner NVO Ekološki pokret OZON

Internet stranica projekta:

http://www.etc.uma.es/index.php?option=com_content&view=article&id=103&catid=18&lang=es

PANACeA na Twitter-u: #PANACeA_Med

Opis

PANACeA takođe funkcioniše kao naučno-politički/zakonodavni interfejs (Science-Policy-Interface – SPI), u cilju razmjene iskustava i znanja,  kako bi se uticalo na ponašanje i promjene politika u region Mediterana. PANACeA stvara i gradi zajednicu aktera u oblasti očuvanja prirode u Mediteranu i djeluje kao instrument za Komunikaciju i Kapitalizaciju* projekata koji se bave zaštitom biodiverziteta i prirodnih ekosistema. Kroz svoj alat – Spatial Data Platform/ platforma za prostorne podatake, PANACeA obezbjeđuje dijeljenje/preošenje rezultata sintetizovanih projekata i njihovu diseminaciju  u regionu, i izvan njegovih granica.

*INTERREG projects: Capitalisation is understood as a process of collecting, analysing, transferring and disseminating good practices. It helps increase the effectiveness of regional and local development policies in the selected field of cooperation./ INTERREG projekti: Kapitalizacija se poima kao proces prikupljanja, analiziranja, prenošenja i širenja dobre prakse. Ona pomaže da se poveća efikasnost regionalne i lokalne politike razvoja u odabranoj oblasti saradnje.

Ključne tematske oblasti uključuju očuvanje mora i priobalja, ribarstvo, prostorno planiranje morskog i priobalnog dijela, i klimatske promjene, sve pod okriljem niza projekata: AMARe (prostorno planiranje morkskog dijela i priobalja, i zaštićena područja – protected areas/PA), CONFISH (mreža područja ribljeg fonda za oporavak), ECOSUSTAIN ( PA), FishMPABlue2 (upravljanje zanatskih ribarskih društava u PA), MEDSEALITTER (upravljanje morskim otpadom), MPA-ADAPT (adaptacija morskih zaštićenih područja – Marine Protected Areas/MPAs na klimatske promjene), POSBEMED (strategija za zajedničko upravljanje Posejdonijom/Posidonia za plaže i dine) i WETNET (upravljanje močvarnim područjima) i dodatni projekti koji će biti uključeni u narednom period, nakon njihovog odobrenja od strane Interreg MED sekretarijata.

Dostignuća/Postignuća

PANACeA će:

 • uključiti interesne grupe svojih partnera u kreiranju rezultata projekta, u obliku sintetizovanih dokaza ana bazi činjenica, koko bi se podržalo više nivoa/multi-level upravljanje i politike;
 • obezbijediti niz preporuka na osnovu rezultata Interreg MED modularnih projekata koji naglašavaju značaj povećanja broja zaštićenih područja koji sprovode strategije upravljanja u MED regionu i šire;
 • obezbijediti sredstva za jačanje regulative i poboljšanja efikasnosti zaštite koju obezbjeđuju pravni instrumenti u regionu Mediterana, podržavajući napore koji su do sada sprovedeni da se spriječi pogoršanje i poboljšaju očuvanje prirodnih i kulturnih resursa;
 • usmjeravati zakonske mjere upravljanja prirodnim resursima u Mediteranu čiji glavni cilj nije isključivo očuvanje biodiverziteta, da štite biodiverzitet;
 • se baviti prekograničnom saradnjom i integracijom zaštićenih područja u strategije teritorijalnog razvoja, radi postizanja međusobno povezanih mjera zaštite za borbu protiv sadašnjih i budućih pritisaka na priobalne i morske ekosisteme u Mediteran

Dokumenta

PANACeA_factsheet_mne

About The Author

Number of Entries : 576

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top