Reagovanje na izjave sa konferencije za novinare OO DPS Nikšić Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_5220" align="aligncenter" width="700"] Logo Ekološkog pokreta ,,OZON"[/caption] Ekološki pokret ,,OZON” sa razočarenjem konstatuje činje [caption id="attachment_5220" align="aligncenter" width="700"] Logo Ekološkog pokreta ,,OZON"[/caption] Ekološki pokret ,,OZON” sa razočarenjem konstatuje činje Rating: 0
You Are Here: Home » Arhus Info Centar » Reagovanje na izjave sa konferencije za novinare OO DPS Nikšić

Reagovanje na izjave sa konferencije za novinare OO DPS Nikšić

Logo Ekološkog pokreta ,,OZON"

Logo Ekološkog pokreta ,,OZON“

Ekološki pokret ,,OZON” sa razočarenjem konstatuje činjenicu da je lokalna uprava opštine Nikšić usled nedostatka argumentacije za katastrofalnu situaciju kada su oblasti životne sredine i uređenja prostora u pitanju, potražila zaštitu OO DPS, kako bi se na providan, davno prevaziđen način pokušala skrenuti pažnja javnosti sa suštine problema i usmjeriti ka nečemu što neodoljivo podsjeća na kuloarska ogovaranja.

Iako nas ne čudi još jedan u nizu politikantskih pokušaja da se profesionalno diskredituju oni koji ukazuju na krupne probleme zbog kojih nastaju nesagledive ekološke i ekonomske štete,  prilično smo iznenađeni da je to ovog puta otvoreno plasirano sa adrese ,,velikog brata“ sa koje očigledno dolaze sve odluke i lokalne politike, mada je i nama kao i većini građana poznato ko u našem gradu u stvari iz sjenke ,,konce povlaći” ili ,,vedri i oblači”.

Ipak kao ozbiljna organizacija civilnog društva posvećena zaštiti javnog interesa, poštujući sve svoje članove među kojima sigurni smo ima i onih koji su svoj glas dali DPS-u i drugim partijama koje vrše izvršnu vlast na lokalnom i državnom nivou,  ostaćemo u domenu kulturnog argumentovanog javnog dijaloga i ponovo otvoriti pitanja na koja lokalna uprava nije znala odgovor, pa je nažalost neuspješno iskoristila legitimno pravo na ,,pomoć prijatelja”  i   staratelja OO DPS.

Kako bi dokazali našu posvećenost unapređenju kvaliteta javnog dijaloga čiji je cilj, barem kako mi to shvatamo, razmjena argumentacije koja će dovesti do najboljih mogućih rješenja, što je i odlika civilizovanih demokratskih sredina i potpuno svjesni težine javne riječi i svoje odgovornosti pred građanima, ponovićemo činjenice koje nam daju za pravo da tvrdimo da je potrebno raspisati vanredne lokalne izbore koji će biti održani kad i državni.

- Lokalna uprava opštine je na potpuno netransparentan način krenula u realizaciju projekta rekonstrukcije centralnog gradskog prostora Trga Slobode, objekta od opšteg značaja, bez prethodno raspisanog javnog poziva za najbolje idejno rješenje, sprovedene procedure procjene uticaja na životnu sredinu, javnih konsultacija i prezentacija, potpuno ignorišući pravo javnosti da učestvuje u procesu donošenja odluka koje se tiču životne sredine, garantovano Ustavom Crne Gore, čitavim nizom važećih zakona, među kojima je i Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata i potvrđenih međunarodnih ugovora, gdje ističemo Arhusku konvenciju. Sem što su ignorisane peticije koje je potpisalo 1211 građana, čime se tražilo očuvanje višedecenisjkih drvoreda lipa čija je brutalna sječa dodatno dokazala bahat odnos prema pravima javnosti, istu sudbinu je doživjela i inicijativa za referendum po tom pitanju, koju je podnijela trećina odbornika, čime je grubo prekrešen i Statut opštine Nikšić.

- Lokalna uprava nije sposobna da uredi sistem upravljanja komunalnim otadom na teritoriji opštine Nikšić, koji će biti u skladu sa važećim Zakonom o upravljanju otpadom, već se to 13 godina čini na najprimitivniji način na nezakonitom objektu neuređenom gradskom smetlištu na lokaciji ,,Mislov do”, planina Budoš, koje je uz to u privatnom vlasništvu za čiji zakup se plaća novcem iz budžeta opštine, tj građana. Za tu lokaciju koja nije ispunila uslove ni da bude tretirana kao privremena, propisane članom 78 pomenutog zakona, ne postoji ni saglasnost resornog Ministarstva održivog razvoja i turizma. Na ovom nezakonitom objektu nezakonito se mješaju različite vrste otpada, ne samo komunalni a otpad je dovožen i iz drugih opština za što su naplaćivana sredstva, što je skandalozno ako znamo da je lokacija bila  prvobitrno namjenjena isključivo za potrebe opštine Niksic, kao privremeno rješenje.

- Izgradnju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV)  je obilježio veliki broj problema kako u djelu izvođenja radova, tako i u dijelu nadzora u koji su bili ukjučeni članovi porodica najviših funkiconera lokalne uprave i JP ,,Vodovov i kanalizacija” Nikšić. Nikako ne smijemo zaboraviti da je zbog još do kraja nerazjašnjenih motiva lokalnih funkiconera, kašnenja i prolongiranja ovog za našu životnu sredinu veoma važnog i potrebnog infrastrukturnog projekta gotovo u pitanje bila dovedena i realizacija prečišćača otpadnih voda Pivare ,,Trebjesa”. Upravo zato, a imajući u vidu da je od ,,svečanog” otvaranja gradskog PPOV prošlo  prilično vremena, pozvali smo lokalnu upravu da informiše javnost o trenutnoj dinamici radova i stanju na terenu, kao i šta se radi sa nus produktima procesa, prije svega sa kanalizacionim muljem. Koliko smo mi informisani, građani su počeli da vraćaju višemilionski kredit kroz opštnski budžet, aIi i da plaćaju veće račune ,,Vodovodu i kanalizaciji”. Mi smo vjerovali da je razlog toga što se od prije par mjeseci otpadne vode (ne) prečišćavaju kroz PPOV, ali nas je izjava gospodina Vuškovića, šefa kluba odbornika DPS-a u lokalnom parlamentu, inače višegodišnjeg visokog funkiconera ,,Vodovoda  kanalizacije” , na konfereciji za novinare da je, citiramo: ,,projekat završen i da su u toku završne funkcionalne probe”,  ostavila u nedoumici .

Da ne bi bili neinformisani i ostavljali prostor za nagađanja i manipulacije, jer nam nije cilj da budemo ,,zlobni” i ostanemo ,,neostvareni” kako nam se to imputira, već potpuno suprotno, pozivamo lokalnu upravu da argumentima javno demantuje sve što je netačno u našim tvrdnjama i da informiše javnost o planovima kako će se problem rješiti i detaljima u vezi funkcionisanja PPOV.

Mi  i ovom prilikom nudimo pruženu ruku da shodno svojim skromnim kapacitetima, znanjem i idejama,  za koje smo dobili pohvalu od strane delegacije resornog Ministarstva održivog razvoja I turizma, nakon nedavne posjete njihove delagacjje na čelu sa Ministrom Gvozdenovićem našoj organizaciji, doprinesemo unapređenju stanja životne sredine u opštini Nikšić, naročito u dijelu uspostavljanja sistema pravilnog upravljanja otpadom, unapređenju kvaliteta vazduha, edukativnim aktivnostima i podizanju interesovanja građana za aktivno učešće u procesu donošenja odluka koje se tiču životne sredine.

Koristimo priliku da dobronamjerno informišemo gospodina Vuškovića, koji je u međuvremenu postao zainteresovan i za urbano zelenilo, što pozdravljamo i nadamo se da će OO DPS podržati inicijativu da se lipama ponovo oplemeni Trg Slobode,  da je predizborna kampanja davno počela i da se nalazi u završnoj fazi kod svih ozbiljnih političkih partija koje se nadaju u svoje programe, a ne u političku korupciju, kako je formirana aktuelna lokalna uprava u opštini Nikšić. To tvrdimo jer smo u kontinuiranoj komunikaciji sa svim parlamentarnim političkim partijama, pa je čudno kako je to promaklo OO DPS -a.

Dajemo cjelokupnoj javnosti čvrste garancije, lične a ne državne, da će Ekološki pokret ,,OZON” ostati nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija posvećena ostvarenju svoje vizije – Crne Gore istinske ekološke države koja će sem po pravilnoj valorizaciji prirodnih resursa biti prepoznata i po aktivnom građanstvu koje će uticati na odluke koje se tiču životne sredine i da će biti uvijek otvoreni za saradnju sa svim politićkim partijama koje žele staviti javni interes ispred ličnog.

Upravo zato, osjećajući ponos zbog višegodišnjeg angažovanja na rješavanju ekološke katastrofe izazvane nepravilnim odlaganjem otpada na beranskom smetlištu ,,Vasove vode” u neposrednoj blizini međunarodno zaštićene rijeke Lim, čija je sanacija počela, nikako ne možemo dozvoliti da se borba za zdravu životnu sredinu koju vodili građani Beransela okarakteriše kao ,,afera” pošto je riječ o najčistijoj građanskoj inicijativi koja nije imala nikakvu političku pozadinu ali koja je itekako uticala da se zaustavi samovolja i bahatost pojedinih lokalnih funkcionera koji nijesu uvažavali prava javnosti na učešće u procesu donošenja odluka.

Ono što jeste bila klasična afera, za sada još nezabilježena i neprocesuionirana, a koju je isto tako raskrinkao i zaustavio Ekološki pokret ,,OZON” jeste omogućavanje deponovanja komunalnog otpada iz Berana  na nezakonitom objektu ,,Mislov do” u jeku predizborne kampanje  čime se partijski interes stavio ispred lokalne zajednice i čime se nesporno željelo uticati na ishod poslednjih lokalnih izbora u toj opštini, a što je bio još jedan promašeni politikantski potez aktuelne nikšićke lokalne uprave.

Na samom kraju, pozivamo OO DPS-a da iskoristi  svoj uticaj i podrži inicijativu građana mjesnih zajednica Kličevo i Straševina i Ekološkog pokreta ,,OZON” za zatvaranje i hitnu sanaciju neuređenog gradskog smetlišta ,,Mislov do” , koju ćemo uputiti ka Vladi Crne Gore, jer je lokalna uprava opštine Nikšić nesposobna da uspostavi zakonit sistem upravljanja otpadom. Kako je Vlada, tj resorno Ministarstvo održivog razvoja i turizma već preuzimalo obaveze sanacije gradskih smetlišta korišćenih duži period, npr ,,Vasove vode” u opštini Berane i  ,,Vrteljka” u Prijestonici Cetinje, smatramo da bi i sanacija ,,Mislovog dola” bila potpuno opravdana, naročito jer je jasno da nikšićka lokalna uprava nema niti viziju niti potrebna sredstva da riješi jedan od najvećih ekoloških problema u opštini.

Pošto je za nas najveći odraz patritozma odgovoran odnos prema jedinstvenoj razvojnoj šansi i ustavnoj odrednici ekološkoj državi Crnoj Gori, nadamo se da će OO DPS-a prepoznati da se jednom mora podvući crta, prihvatiti odgovornost i odustati od pogrešnih politika, jer kako to definiše čuveno Katonovo pravilo, koje je pravnik Valtazar Bogišić uveo u crnogornsko zakonodavstvo: ,,Što se grbo rodi vrijeme ne ispravi”.

Ekološki pokret ,,OZON“

About The Author

Number of Entries : 567

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top