Podrška Ozona za predlog prof. dr Dragana Hajdukovića Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_5033" align="aligncenter" width="700"] Detalj sa akcije S.O.S. za građane Pljevalja u decembru 2015. godine (Ahivski snimak)[/caption] E [caption id="attachment_5033" align="aligncenter" width="700"] Detalj sa akcije S.O.S. za građane Pljevalja u decembru 2015. godine (Ahivski snimak)[/caption] E Rating: 0
You Are Here: Home » Arhus Info Centar » Podrška Ozona za predlog prof. dr Dragana Hajdukovića

Podrška Ozona za predlog prof. dr Dragana Hajdukovića

Detalj sa akcije S.O.S. za građane Pljevalja u decembru 2015. godine (Ahivski snimak)

Detalj sa akcije S.O.S. za građane Pljevalja u decembru 2015. godine (Ahivski snimak)

Ekološki pokret ,,OZON” snažno podržava inicijativu. prof dr Dragana Hajdukovića za amandmansko djelovanje na Ustav, kojim se pravo referendumske inicijative daje u ruke najmanje šest odsto građana sa pravom glasa i poziva sve poslanike Skuštine Crne Gore da se izdignu iznad uskopartijskih interesa i daju konkretnu podršku unapređenju demokratije u Crnoj Gori.

Imajući u vidu da je inicijativa prof.dr Hajdukovića u potpunosti usaglašena sa našim naporima za efikasnu primjenu Arhuske konvencije u Crnoj Gori, koja garantuje pravo na adekvatno i pravovremeno informisanje, učešće u procesu donošenja odluka i pravo na pravnu zaštitu u slučaju povrede tih prava, kao i da se ove godine obilježava 25 godina od proglašenja ekološke države, smatramo da bi Ustav trebalo da bude unaprijeđen i primjeren potrebama građana.

Nažalost loše odluke su uticale da ideja ekološke države u značajnoj mjeri bude degredirana, ali u Crnoj Gori postoje snage koje još uvijek vjeruju u tu najhumaniju ideju i jedinstven razvojni pravac, pa smatramo da bi pravo referendumske inicijative uticalo pozitivno na sve buduće odluke koje se tiču valorizacije prostora i drugih prirodnih resursa sa kojima smo sve više u deficitu.

Ubjeđeni smo da više ne možemo dozvoliti luksuz da se odluke donose bez većinske podrške građana, pa i  konsenzusa po najvažnijim pitanjima kakva su npr. crnogorska obala ili Skadarsko jezero, spalionica otpada ili veliki energetski objekti, jer trenutno stanje i prakse alarmiraju sve one kojima je javni i interes budućih generacija na prvom mjestu.

Nadamo se da će aktuelni saziv Skupštine Crne Gore, tj poslanici svih parlamentarnih političkih partija, ovu inicijativu prof. dr Hajdukovića prepoznati kao priliku za demokratski iskorak i svoju šansu da na dostojanstven način privedu kraju odgovoran i privilegovan položaj koji su imali u prethodnom periodu.

About The Author

Number of Entries : 558

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top