Novi projekat ,,Tvoj novac, tvoj grad, tvoj izbor!“ Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_5170" align="aligncenter" width="480"] Vizuelni indetitet projekta (CDT)[/caption] Projekat ,,Tvoj novac, tvoj grad, tvoj izbor!” djelom [caption id="attachment_5170" align="aligncenter" width="480"] Vizuelni indetitet projekta (CDT)[/caption] Projekat ,,Tvoj novac, tvoj grad, tvoj izbor!” djelom Rating: 0
You Are Here: Home » Slajdovi » Novi projekat ,,Tvoj novac, tvoj grad, tvoj izbor!“

Novi projekat ,,Tvoj novac, tvoj grad, tvoj izbor!“

Vizuelni indetitet projekta (CDT)

Vizuelni indetitet projekta (CDT)

Projekat ,,Tvoj novac, tvoj grad, tvoj izbor!” djelom podržan od opštine Nikšić na ovogodišnjem Konkursu za NVO, osmišljen je tako da kroz niz javnih interaktivnih dešavanjadoprinese aktivnijem učešću mladih ljudi od 18 do 29 godina u procesu donošenja odluka koje se tiču kvaliteta života ljudi i životne sredine u lokalnoj zajednici.

Učešće javnosti u procese donošenja odluka predstavlja jedan od temeljnih principa dobre demokratske prakse i dobrog upravljanja. Iako, teorijski posmatrano, građani imaju na  raspolaganju  brojne  mogućnosti  da  se  uključe  u realizaciju i praćenje javnih politika, postojeći modeli i mehanizmi se koriste u minimalnoj mjeri. Lokalne samouprave nisu dovoljno proaktivne u promociji mehanizama za učešće, a građani nijesu dovoljno informisani  o  tome  koji  im  alati  stoje  na  raspolaganju,  niti  su  dovoljno osnaženi da direktno ili preko predstavnika preuzmu inicijativu.

Prema podacima popisa stanovništva iz 2011. godine u Crnj Gori živi preko 132 hiljade mladih uzrasta od 15 do 29 godina starosti. Iako predstavljaju značajnu društvenu grupaciju, istraživanja (izvor: UNDP/Ipsos) pokazuju da društveni aktivizam među mladima nije razvijen u dovoljnoj mjeri, da izuzetno rijetko učestvuju u javnim raspravama, đačkom ili studentskom parlamentu i sl.

 

Mladi da odlučuju o budućnosti grada (Foto: Dado Petric)

Takođe, njihova informisanost o terminima ‘društveni aktivizam’ i ‘društvena participacija’ nije na zavidnom nivou: tek svaka četvrta mlada osoba zna šta podrazumijeva društveni aktivizam, a tek svaka peta zna šta je društvena participacija. Mladi nemaju povjerenja u institucije i nijesu dovoljno upoznati sa načinima njihovog funkcionisanja, nadležnostima i servisima koje nude.

Mjesne zajednice koje su predviđene kao mehanizam pomoću kojeg građani odlučuju i učestvuju u odlučivanju o ostvarivanju lokalnih potreba i interesa nijesu dovoljno aktivne i rijetko konsultuju malde, posebno o specifičnim temama poput zaštite životne sredine što onemogućava uvid u stvarne potrebe i probleme građana.

Kroz ovu inicijatvu Ekološki pokret „Ozon” u saradnji sa Centrom za demokratsku tranziciju (CDT) teži da podstakne omladinski aktivizam i uključivanje mladih u  rješavanje problema zajednice kroz učešće u kreiranju lokalnog budžeta, kao i da doprinese stvaranju povjerenja između mladih i lokalnih institucija kroz unapređenje transparentnosti budžetskog procesa na lokalnom nivou.

,,Nadamo se da ćemo uspjeti već u sledećoj budžetskoj godini imati opredjeljena sredstva za realizaciju nekoliko inicijativa koje će mladi ljudi pokrenuti u svrhu unapređenja kvaliteta životne sredine u lokalnoj zajednici, čime će se uticati i na njihovo opredjeljenje da i u budućnosti kreiraju i utiču na javne politike i razvoj Nikšića, pa i da ostanu u svom gradu, što je veoma bitno imajući u vidu aktuealan trend iseljavanja mladih školovanih ljudi.“- rekao je za naš portal Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,OZON“.

,,Nama je jedan od najvažnijih ciljeva od početka rada da Nikšiću povratimo stari sjaj i da bude prepoznat kao kvalitetna životna sredina sa perspektivom za mlade ljude, kao otvoren grad velikog ,,zelenog“ srca u koji će se rado dolaziti i ostajati, a ne prolaziti i odlaziti kako je nažalost to sada trend. A da bi se to ostvarilo potrebno je mladim ljudima sa vizijom omogućiti da utiču na sve važne infrastrukturne projekte i uvažiti njihove potrebe i želje, što je projekat ,,Tvoj novac, tvoj grad, tvoj izbor!“ i prepoznao. „- istakao je  Perović.

Projekat ,,Tvoj novac, tvoj grad, tvoj izbor!“ sufinansiran je od strane opštine Nikšić sa 1.993, 80 EUR putem javnog konkursa za NVO za 2016. godinu.

About The Author

Number of Entries : 570

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top