Skrivanje informacija ostavlja prostor za opravdane sumnje Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_5033" align="aligncenter" width="700"] Detalj sa akcije S.O.S. za građane Pljevalja u decembru 2015. godine (Ahivski snimak)[/caption] E [caption id="attachment_5033" align="aligncenter" width="700"] Detalj sa akcije S.O.S. za građane Pljevalja u decembru 2015. godine (Ahivski snimak)[/caption] E Rating: 0
You Are Here: Home » Arhus Info Centar » Skrivanje informacija ostavlja prostor za opravdane sumnje

Skrivanje informacija ostavlja prostor za opravdane sumnje

Detalj sa akcije S.O.S. za građane Pljevalja u decembru 2015. godine (Ahivski snimak)

Detalj sa akcije S.O.S. za građane Pljevalja u decembru 2015. godine (Ahivski snimak)

Ekološki pokret ,,OZON“  obavještava javnost da od 25. januara tekuće godine zaključno sa današnjim danom, od Agencije za zaštitu životne sredine nijesmo dobili informacije vezane za praćenje kvaliteta vazduha, bez kojih nijesmo u mogućnosti na planirani način uraditi analizu monitoringa kvaliteta vazduha i informisanja javnosti o tom važnom segmentu životne sredine, kao i dati preporuke za unapređenje postojećeg stanja.

Iako smo se preko našeg Arhus centra, poštujući Zakon o slobodnom pristupu informacijama, zvanično obratili Agenciji za zaštitu životne sredine, informacije koje su nam dostavljene sa priličnim kašnjenjem,  nijesu bile u skladu sa zahtjevom za pristup informacijama, pa smo žalbom na rješenje pokušali doći do informacija koje su nam po prirodi stvari morale biti dostavljene jer se radi o javnim a ne privatnim podacima.

Tražili smo sledeće informacije:

- Srednje godišnje vrijednosti PM10 za 2015. godinu za Podgoricu, Nikšić i Pljevlja;

- Srednje godišnje vrijednosti PM2,5 za 2015. godinu za Nikšić i Pljevlja;

- Zapisnik ili informaciju o kvaru na uzorkivaču zbog čega nije vršeno mjerenje srednjih dnevnih vrijednosti suspendovanih čestica PM2,5 tokom januara 2015-te godine u Pljevljima;

- Zapisnik ili informaciju o kvaru na uzorkivaču zbog čega nije vršeno mjerenje srednjih dnevnih vrijednosti suspendovanih čestica PM2,5 tokom februara, marta, aprila, maja, juna i jula 2015-te godine u Nikšiću;

- Zapisnik ili informaciju o kvaru na uzorkivaču zbog čega nije vršeno mjerenje srednjih dnevnih vrijednosti suspendovanih čestica PM2,5 tokom novembra 2015-te godine u Pljevljima;

- Zapisnik ili informaciju o servisu uzorkivača zbog čega nije vršeno mjerenje srednjih dnevnih vrijednosti suspendovanih čestica PM2,5 tokom decembra 2015-godine u Pljevljima i Nikšiću;

- Da li postoje podaci o srednjim dnevnim vrijednostima PM2,5 u periodu dok su uzorkivači iz državne mreže bili u kvaru ili na servisu, za opštine Pljevlja i Nikšić, tokom 2015-te godine, iz nekih alternativnih izvora?

- Da li su tokom izračunavanja srednje godišnje vrijednosti PM2,5 za 2014. godinu postojali podaci za srednje dnevne vrijednosti PM2,5 za decembar mjesec te godine, odnosno da li su oni uzeti u obzir tokom dobijanja vrijednosti 41,53μg/m3 za srednju godišnju koncentraciju koja je prikazana u Informaciji o stanju životne sredine za 2014. godinu, koju je uradila Agencija za zaštitu životne sredine?

- Na koji način je Agencija za zaštitu životne sredine obavijestila javnost o tehničkim kvarovima na stanicama koje čine državnu mrežu za monitoring vazduha, kada su konkretno u pitanju uzorkivači zbog kojih nije vršeno mjerenje srednjih dnevnih vrijednosti suspendovanih čestica PM2,5 u opštinama Nikšić i Pljevlja?

Kako do danas nijesmo dobili nikakve informacije ni od Agencije za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama, kojoj smo se žalili kao drugostepenom organu, niti od Agencije za zaštitu životne sredine, odlučili smo da sa ovim slučajem upoznamo cjelokupnu crnogorsku javnost, ali i relevantne međunarodne institucije koje se bave Arhuskom konvencijom.

Sem što se ovakvom politikom dodatno produbljava jaz između nadležnih institucija i organizacija civilnog društva koje djeluju u oblasti zaštite životne sredine, a koje su nezavisne i posvećene zaštiti javnog interesa, nas više brine osnovana sumnja da se pokušava izmanipulisati javnost i spriječi da se objektvnom analizom ukaže na pogrešne odluke i propuste kada je način monitoringa kvaliteta vazduha u pitanju, naročito u dijelu adekvatnog i pravovremenog informisanja javnosti, što je upravo u domenu djelovanja Agencije za zaštitu životne sredine, odnosno Arhus centra Podgorica, kome je to i ključna uloga.

Skrivanje ovako važnih  informacija ostavlja prostor za opravdane sumnje zainteresovane javnosti u sam kvalitet procesa donošenja odluka iz oblasti životne sredine i otvorenost nadležnih institucija za saradnju sa civilnim sektorom, naročito nakon poslednjeg slučaja neosnovanih malicioznih optužbi od strane prvog čovjeka Agencije za zaštitu životne sredine a na račun nevladinih organizacija koje su javno ukazivale na problem aerozagađenja, tokom predstavljanja Studije uticaja aerozagađenja na ljudsko zdravlje u Pljevljima, Nikšiću i Podgorici, koju su uradile Svjetska zdravstvena ogranizacija i Institut za javno zdravlje.

Pošto nijesmo željeli da tom prilikom dozvolimo da lični kompleksi i sujete, skrenu pažnju sa suštine ozbiljne teme o kojoj se razgovaralo, a kako smo doživljeli reagovanje direktora Agencije za zaštitu životne sredine i ćutanje njegovih stručnih saradnika, namjera nam je da ovom prilikom još jednom ukažemo na loša rješenja postavljanja partijskih kadrova na najodgovornije funkcije u institucijama, koje bi po prirodi stvari morale biti nezavisne , u mjeri u kojoj je to moguće u sistemu u kom živimo i radimo.

Imamo opravdan strah, ukoliko dođe do  tzv. prelazne Vlade, da će se nesumnjivo nastaviti trend partijskog zapošljavanja na najodgovornijim funkcijama u svim pa i u oblasti životne sredine, pa i ovo naše reagovanje ima za cilj ukazivanja na potrebu hitnog zaokreta od takve pogubne prakse.

Zato i ovom prilikom javno ukazujemo da se moraju izvršiti neophodne kadrovske promjene i ne očekujući od partijskih kadrova da iz etičkih i moralnih principa podnesu ostavke, javno pozivamo Premijera Đukanovića da razriješi dužnosti sve one koji nemaju kapacitet da na odgovoran i transparentan način upravljaju institucijama sistema.

Ekološki pokret ,,Ozon“ kao i uvijek od početka svog rada ostaje otvoren za saradnju sa svim institucijama i pojedincima kojima je cilj ostvarenje ustavne odrednice ekološke države i zaštita i unapređenje životne sredine u Crnoj Gori, čuvajući tako javni i interes generacija koje dolaze.

Onima koji ne cijene takav otvoren odnos, poručujemo da ćemo mi istrajati u svojim ciljevima i programima, bez obzira na sve opstrukcije, pa što to prije shvate vjerujemo da će i njima biti lakše u daljoj komunikaciji kako sa nama, tako i sa građanima Crne Gore koji imaju pravo da na pravovremen i adekvatan način budu informisani o pitanjima iz oblasti životne sredine.

Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokret ,,OZON“

ekoskop-varijacije

About The Author

Number of Entries : 543

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top