Ne skrnavite nobelovce i narodne izreke već poštujte Ustav Crne Gore Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_4423" align="aligncenter" width="600"] Član 23 Ustava Crne Gore garantuje pravo na blagovremeno i poptuno obaavještavanje o kvalitetu va [caption id="attachment_4423" align="aligncenter" width="600"] Član 23 Ustava Crne Gore garantuje pravo na blagovremeno i poptuno obaavještavanje o kvalitetu va Rating: 0
You Are Here: Home » Arhus Info Centar » Ne skrnavite nobelovce i narodne izreke već poštujte Ustav Crne Gore

Ne skrnavite nobelovce i narodne izreke već poštujte Ustav Crne Gore

Svi imamo pravo na čist vazduh

Član 23 Ustava Crne Gore garantuje pravo na blagovremeno i poptuno obaavještavanje o kvalitetu vazduha  (Ilustracija)

Ekološki pokret ,,OZON“ poziva Agenciju za zaštitu životne sredine da omogući cjelokupnoj crnogorskoj javnosti informacije vezane za praćenje kvaliteta vazduha u Pljevljima, Nikšiću i Podgorici, koje nama nijesu dostavljene. a koje su, potpuno smo ubijeđeni, poznate čime je grubo prekršeno naše pravo kao zainteresovane javnosti.
Umjesto da se i dalje pokušava zamjenom teza i spuštanjem na lični nivo, davno prevaziđenim modelima manipulacije javnosti, skrenuti pažnja sa suštine problema, pozivamo direktora Spahića da putem svojih već čuvenih konferencija za novinare koje, kao i poslednje reagovanje, imaju i književno- filozofsku dimenziju, obavijesti građane Crne Gore da li su tokom izračunavanja srednje godišnje vrijednosti PM2,5 za 2014. godinu za Pljevlja, postojali podaci za srednje dnevne vrijednosti PM2,5 za decembar mjesec te godine, odnosno da li su oni uzeti u obzir tokom dobijanja vrijednosti 41,53µg/m3 za srednju godišnju koncentraciju koja je prikazana u Informaciji o stanju životne sredine za 2014. godinu, koju je uradila Agencija za zaštitu životne sredine a usvoja Vlada Crne Gore?
Ovo je važno jer smo analizom svih dostupnih mjesečnih Izvještaja na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine o kvalitetu vazduha, primjetili da su za decembar mjesec karakteristične povećane koncentracije srednjih dnevnih vrojednosti PM2,5 , kada su one mjerene i prezentovane.
Kako je primjetan trend u poslednje dvije godine da  u Izvještajima Centra za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore (CETI)  nemamo dostupne srednje dnevne vrijednosti PM 2,5 za decembar mjesec, mi smo shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama. kao i Arhuskoj konvenciji, tražili od Agencije da nas uputi da li je to uticalo na utvrđivanje srednje godišnje koncentracije tzv. finih čestica, što je nevješto ali očigledno s namjerom, izbjegnuto u odgovoru.
Smatramo da je to veoma važno, jer ukoliko su izostale srednje dnevne koncentracije za mjesec decembar, a u slučaju 2015-te i za dobar dio novembra, kada su izvjesna prekoračenja, logično je da je to uticalo i na srednju godišnju vrijednost PM 2,5  koja bi u tom slučaju bila manja od realne vrijednosti, što je konkretno u slučaju Pljevalja itekako bitno da se razjasni.
Kako je u spornom rješenju Agencije za zaštitu životne sredine navedeno da će ovlašćena institucija konkretno CETI dostaviti izvještaj o monitoringu kvaliteta vazduha za 2015. godinu zaključno sa 31.martom tekuće godine, pozivamo direktora Spahića, da obavijesti javnost i o srednjim godišnjim vrijednostima PM10 za 2015. godinu za Podgoricu, Nikšić i Pljevlja i srednjim godišnjim vrijednostima PM2,5 za 2015. godinu za Nikšić i Pljevlja uz uporednu analizu sa prethodnim godinama, kako bi se moglo argumentovano razgovarati o trendovima, što je veoma bitno za praćenje uspješnosti realizacije Nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha, ali i lokalnih planova za Pljevlja, Nikšić i Podgoricu, a što nam je bila namjera uraditi kroz našu analizu.
Takođe, pozivamo Agenciju za zaštitu životne sredine da učini dostupne javnosti zapisnike o kvarovima na automatskim stanicama, kako i finansijskim detaljima oko njihovog otklanjanja i redovnog servisiranja, što bi svakako moglo  biti urađeno putem zvanične internet prezentacije, čime bi se opravdala nagrada o transparentnosti i otvorenosti te institucije, koju direktor Spahić ističe, ali i omogućilo da se utvrdi koliko su česti isti ili slični kvarovi i u kojoj mjeri to ima veze sa klimatskim faktorima na mikrolokacijama gdje su postavljene stanice za monitoring.
Na kraju, uz konstataciju da je direktor Agencije  uvođenjem književnog, pa i filozofskog momenta u problematiku životne sredine, proširio ionako kompleksan i multidisciplinaran pristup u instituciji na čijem se čelu našao isključivo iz partijskih zasluga,zbog čega kao neumjesno doživljavamo polemisanje o struci i nauci sa njegove strane,   podsjetićemo na član 23. Ustava Crne Gore u kom se između ostalog garantuje, citiramo:

Svako ima pravo na blagovremeno i potpuno obavještavanje o stanju životne sredine, na mogućnost uticaja prilikom odlučivanja o pitanjima od značaja za životnu sredinu i na pravnu zaštitu ovih prava.

Pošto je to suština i Arhuske konvencije, koja je u našem slučaju jedan od najvažnijih ratifikovanih međunarodnih ugovora, postaraćemo se da sve relevantne međunarodne institucije obavijestimo o prekršenim pravima, pokušajima manipulacije javnosti, neefikasnog, netransparentog i neetičkog ponašanja, posmatranja javnih podataka kao lične svojine, koje je uzrokovalo nekvalitetnu komunikaciju i lošiju saradnju između Agencije za zaštitu životne sredine i Ekološkog pokreta ,,OZON“, koja je zbog mreže Arhus centara bila primjer pozitivne prakse u regionu i što je bilo primjećeno i kroz Izvještaje o napretku koje priprema Evropska komisija.
Nadamo se da naše cijenjene kolege koje rade posao na častan i profesionalan način u Agenciji za zaštiti životne sredine, a kakvih ima značajan broj, shvataju da ne možemo dozvoliti da ta institucija, koju smo doživaljavali kao najvažnijeg partnera, ne radi u skladu sa javnim interesom, jer to nikome nije od koristi.
Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,OZON“

About The Author

Number of Entries : 558

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top