Krivci treba da snose odgovornost Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_5033" align="aligncenter" width="700"] Detalj sa akcije S.O.S. za građane Pljevalja u decembru 2015. godine (Ahivski snimak)[/caption] E [caption id="attachment_5033" align="aligncenter" width="700"] Detalj sa akcije S.O.S. za građane Pljevalja u decembru 2015. godine (Ahivski snimak)[/caption] E Rating: 0
You Are Here: Home » Saopštenja za javnost » Krivci treba da snose odgovornost

Krivci treba da snose odgovornost

Detalj sa akcije S.O.S. za građane Pljevalja u decembru 2015. godine (Ahivski snimak)

Detalj sa akcije S.O.S. za građane Pljevalja u decembru 2015. godine (Ahivski snimak)

Ekološki pokret ,,OZON” i Ekološko društvo ,,Breznica” nakon uporedne analize rezultata monitoringa kvaliteta vazduha u opštini Pljevlja za poslednje dvije grejne sezone, gdje se pokazalo da broj dana prekoračenja srednjih dnevnih vrijednosti suspendovanih čestica PM10 ima trend porasta, smatraju da su kratkoročne mjere koje je Vlada Crne Gore u saradnji sa lokalnom upravom opštine Pljevlja realizovala tokom ove zime, a tiču se prelaska sa uglja na pelet i briket, potpuni promašaj i da zbog toga treba pozvati na odgovornost sve koji su učestvovali u donošenju te nesporno pogrešne odluke.

Analizirajući mjesečne izvještaje Centra za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore (CETI)  primjećujemo da je broj dana sa prekoračenjima srednjih dnevnih vrijednosti PM10  čestica tokom perioda novembar – februar, kada se najviše koriste ložišta,  ove zime bio veći u odnosu na isti period tokom prethodne grejne sezone.

I što je naročito interesantno tokom perioda decembar, januar, februar, kada su kratkoročne mjere trebale da daju vidljiv rezultat, broj dana sa prekoračenjima je tokom svakog mjeseca pojedinačno, bio veći u odnosu na isti period 2014/2015.

Tabela 1: Uporedni prikaz broja dana sa prekoračenjma srednjih dnevnih vrijednosti suspendovanih čestica PM10 za poslednje dvije grejne sezone

Broj dana sa prekoračenjima srednjih dnevnih vrijednosti PM10  
Mjesec Zimski kvartal 2015/2016 Zimski kvartal 2014/2015
Februar 25 24
Januar 28 23
Decembar 31 28
Novembar 29 30
UKUPNO 113 105

Sem što su potrošena značajna sredstva za subvencioniranje prelaska na upotrebu peleta i briketa, gdje imamo saznanja da su vršene različite zloupotrebe, poput preprodaje u drugim opštinama, smatramo da je još veći problem nastavak ugrožavanja zdravlja ljudi i životne sredine čime se nanose nesagledive posledice životu na tim prostorima i produbljuje kriza i nepovjerenje građana prema institucijama sistema.

Pozivamo Vladu Crne Gore da preuzme odgovornost za pogrešne odluke i hitno počne sa pripremama plana koji bi dao smjernice kako da se riješi alarmatni problem aerozagađenja u Pljevljima, koji ugrožava zdravlje ljudi i životnu sredinu u toj opštini i nanosi nesagledive ekološke i ekonomske štete društvu u cjelini.

Takođe, pozivamo građane Pljevalja da tokom predstojeće predizborne kampanje ne dozvole da se i dalje manipuliše problemom aerozagađenja, jer će se shodno dosadašnjim iskustvima, to sigurno pokušavati.

 

 

Ekološko društvo ,,Breznica“,

Ekološki pokret ,,OZON“

 

About The Author

Number of Entries : 563

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top