Preispitati trasu autoputa u urbanom dijelu Podgorice Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_4430" align="aligncenter" width="500"] Ilustracija[/caption] Ekološki pokret ,,OZON“ smatra da bi trasa autoputa morala biti jedna od pr [caption id="attachment_4430" align="aligncenter" width="500"] Ilustracija[/caption] Ekološki pokret ,,OZON“ smatra da bi trasa autoputa morala biti jedna od pr Rating:
You Are Here: Home » Arhus Info Centar » Preispitati trasu autoputa u urbanom dijelu Podgorice

Preispitati trasu autoputa u urbanom dijelu Podgorice

Ilustracija

Ilustracija

Ekološki pokret ,,OZON“ smatra da bi trasa autoputa morala biti jedna od prioritetnih tema u okviru aktuelnih javnih rasprava za Nacrt nacionalne strategije o klimatskim promjenama do 2030. godine sa pratećim Nacrtom izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu i Nacrt Plana kvaliteta vazduha za Glavni grad, imajuću u vidu nesporne negativne efekte te vrste saobraćaja na kvalitet vazduha i ukupno stanje životne sredine u urbanom dijelu Podgorice, gdje živi i radi gotovo trećina stanovništva Crne Gore.

Veoma smo nezadovoljni dinamikom izrade i organizovanja javnih rasprava za strateška dokumenta iz oblasti životne sredine i klimatskih promjena, koja umjesto da budu podloga za planiranje važnih infrastrukturnih i razvojnih projekata i omoguće prostornim planerima da uzmu u obzir sve provjerene podatke i činjenice, po nepisanom pravilu slijede kada se već uđe u fazu u kojoj je veoma teško uticati na konačne odluke, čime se u startu obesmišljava njihova suština, što je i konkretno slučaj sa kontraverznim projektom autoputa Bar-Boljare.

Takođe, smatramo od suštinske važnosti da tokom održavanja javnih rasprava javnosti bude dostupna na uvid cjelokupna projektna dokumentacija i date saglasnosti i dozvole za autoput, što sada nije slučaj, kako bi se stvorili preduslovi za kvalitetnu javnu diskusiju i ispoštovala prava garantovana Ustavom i Arhuskom konvencijom.

Da ne bi rizikovali da nas određene interesne grupe po već poznatoj i ustaljenoj programskoj šemi označe kao neprijatelje razvoja, a možda i ekološke države i ovom prilikom ističemo da je naša isključiva namjera i obaveza zašititi javni interes, gdje su javno zdravlje i kvalitet životne sredine na samom vrhu, pa shodno tome postupajući kao zainteresovana javnost u gore pomenutim javnih raspravama, ukazujemo da bi autoput morao biti predmet agrumentovanog javnog dijaloga, ukoliko se zaista želi ispuniti njihova namjena i opravdati uložena sredstva.

Imajući u vidu da je Kina, odakle dolaze investitori autoputa, poslednjih godina zemlja sa najvećom emisijom gasova sa efektom staklene bašte, mišljenja smo da bi Vlada i Skupština, ali i lokalna uprava Glavnog grada, morale biti aktivno uključene u javne rasprave, čuti sve agrumente i na otvoren način podijeliti sa građanima da li se odustalo od ideje ekološke države i održivog razvoja, primjene važećih zakona iz oblasti životne sredine i da li će autoput zapravo biti korišćen da što brže i lakše iz zemlje odu svi oni koji vjeruju da je to bilo moguće ostvariti i valorizovati na način da benefite ima cijelo društvo, a ne samo pojedinci?

Ekološki pokret ,,OZON“ će tokom javnih rasprava za Nacrt nacionalne strategije o klimatskim promjenama do 2030-te sa pratećim Nacrtom izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu i Nacrt Plana kvaliteta vazduha Glavni grada Podgorice, imati kontinuirane medijske aktivnosti sve u cilju boljeg informisanja javnosti o ključnim temama a nadamo se da ćemo uspjeti animirati i stručnu javnost i tako uticati da se donesu najbolje odluke, zaštite javno zdravlje, životna sredina i javni interes.

About The Author

Number of Entries : 564

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top