Nelegalni radovi u koritu Ribnice Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_4363" align="aligncenter" width="700"] Betoniranje korita rijeke Bistrice (Fotografija koja je poslata uz prijavu)[/caption] Postupajući [caption id="attachment_4363" align="aligncenter" width="700"] Betoniranje korita rijeke Bistrice (Fotografija koja je poslata uz prijavu)[/caption] Postupajući Rating: 0
You Are Here: Home » EKOSKOP info » Nelegalni radovi u koritu Ribnice

Nelegalni radovi u koritu Ribnice

Betoniranje korita rijeke Bistrice (Fotografija koja je poslata uz prijavu)

Betoniranje korita rijeke Bistrice (Fotografija koja je poslata uz prijavu)

Postupajući po građanskoj prijavi i sumnji u nezakonite aktivnosti u koritu rijeke Ribnice, u samom centru Podgorice, Ekološki pokret ,,OZON“ je uputio Inicijative za inspekcijski nadzor Upravi za inspekcijske poslove, konkretno ekološkoj i Inspekciji za vode, kao i Komunalnoj policiji Glavnog grada, nakon što je u Odgovoru VD glavnog inspektora za vode konstatovano da lokalna uprava ima nadležnosti kada je riječ o vodama koje nijesu od značaja za Crnu Goru,

U izjavi za portal Vijesti Aleksandar Perović direktor Udruženja, istakao je veoma loš zakonski okvir kada je upravljanje vodama u pitanju, te činjenicu da betoniranjem riječnih korita za posledicu ima trajno uništavanje mirkrostaništa i ugrožavanje autohtonih vrsta, čime se nanose nesagledive i ekološke i ekonomske štete.

Mehanizacija i radnici u fotografisani tokom betoniranja korita Ribnice (Fotografija dobijena uz prijavu)

,,Imajući u vidu dosadašnju praksu podjele nadležnosti i primjene važećih zakona. kada su slučajevi nelegalnog betoniranja riječnih korita u pitanju, možemo konstatovati da se stvorio ambijent u kom i institucije i pojedinci izvode građevinske radove, izmještaju prirodni tok i uopšte rade po svojoj volji pritom ne strahujući da će doći u situaciju da odgovaraju za takva djela, što je potrebno pod hitno promijeniti ukoliko se žele sačuvati riječni ekosistemi“ – smatra direktor Ekološkog pokreta ,,OZON“.

Posebno je porazno što se riječna korita uništavaju pod apsurdnim izgovorima kao što je lakše ukljanjanje komunalnog otpada, te odgovornost za to pokušava prebaciti na građane, iako je potpuno jasno da je institucionalna i sistemska odgovornost neuporedivo veća – kazao je za naš portal Perović.

Ekološki pokret ,,OZON“ ima negativna iskustva sa prijavama sličnih slučajeva, prije svih nelegalnog betoniranja korita rijeke Bistrice u Nikšiću, kada je lokalna uprava preuzela odgovornost za to, ali je izostala adekvatna sankcija i što je još bitnije nije insistirano na vraćanju korita u prvobitno stanje, što je skandalozno i neprihvatljivo.

Nakon što dobijemo odgovore od nadležnih inspekcija i do kraja ispratimo predmet, informisaćemo javnost o tome šta je urađeno.

ekoskop-varijacije

About The Author

Number of Entries : 567

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top