Ekološke NVO dale sugestije na Nacrt Državnog plana upravljanja otpadom i prateći SEA izvješataj Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_4330" align="aligncenter" width="700"] Detalj sa sastanka (Foto: OZON tim)[/caption] Na inicijtivu Ekološkog pokreta ,,OZON", konkretno [caption id="attachment_4330" align="aligncenter" width="700"] Detalj sa sastanka (Foto: OZON tim)[/caption] Na inicijtivu Ekološkog pokreta ,,OZON", konkretno Rating: 0
You Are Here: Home » Arhus Info Centar » Ekološke NVO dale sugestije na Nacrt Državnog plana upravljanja otpadom i prateći SEA izvješataj

Ekološke NVO dale sugestije na Nacrt Državnog plana upravljanja otpadom i prateći SEA izvješataj

Detalj sa sastanka (Foto: OZON tim)

Detalj sa sastanka (Foto: OZON tim)

Na inicijtivu Ekološkog pokreta ,,OZON“, konkretno Arhus centra Nikšić, a uz podršku Ministarstva održivog razvoja i turizma, Misije OSCE u Crnoj Gori i Opštine Nikšić, u četvrtak 11. juna u Sportskom centru u Nikšiću, održan je javni konsultativni sastanak na kom su predstavnici resornog Ministastva  i obrađivači dokumenata predstavili Nacrt Državnog plana upravljanja otpadom i Izvještaj o strateškoj procjeni na životnu sredinu nevladinim organizacijama koje djeluju u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine.

U konstruktivnoj višečasovnj diskusiji učesnici su iznijeli svoja mišljenja o dokumentima koji su do 30. juna na javnoj raspravi, a obrađivači su prihvatili veliki broj sugestija koje su se ticale validnosti podataka, nedostatka određenih sadržaja, uočenih nejasnoća, čime je sastanak ispunio cilj ali i pokazao da nevladine organizacije imaju značajno iskustvo i znanje u oblasti upravljanja otpadom, kao i volju da doprinesu uspostavljanju pravilnog sistema upravljanja otpadom u Crnoj Gori.

Detalj sa javne rasprave (Foto: OZON tim)

Detalj sa javne rasprave (Foto: OZON tim)

Ekološki pokret ,,OZON“ je apelovao na sve kolege da iznijete komentare i mišljenja u pismenoj formi dostave Ministarstvu održivog razvoja i turizma  do kraja javne rasprave i obećao obrađivačima da će uz komentare i izvještaj sa sastanka, dobiti i rezultate drugog sezonskog mjerenja koje smo realizovali u okviru regionalng projekta ,,Prikupljanje podataka o čvrstom otpadu u zemljama Jugoistočne Evrope“.

,,Naše sugestije će biti namjenjene pronalaženju najboljeg modela upravljanja otpadom u Crnoj Gori, uz uvažavanje ekoloških i ekonomskih parametara i standarda, otvorenost ka naučnim dostignućima i novim tehnologijama, insistiranju na mnogo većem ulaganju u edukaciju na svim nivoima, efikasnoj i neselektivnoj primjeni važećih zakona i evropskih direktiva i na kraju, ali nikako najmanje bitno, poštovanju ekološke etike, koja se nekako izgubila kod većine onih koji istupaju u javnosti sa komentarima, a tu mislim i na donosioce odluka, ali i neke predstavnike civilnog sektora“ – istakao je Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,OZON“, koji je bio i moderator sastanka.

Detalj sa prezentacija obrađivača (Foto: OZON tim)

Detalj sa prezentacija obrađivača (Foto: OZON tim)

,,Konkretni rezultati koje smo postigli u prethodnih pet godina u oblasti upravljanja otpadom, od onih terenskih koje su imale različiti karakter jer smo podržavali građanske inicijative vezane za nelegalne deponije ali i pratili evidenciju i radili i još uvijek radimo analizu morfološkog sastava otpada po namjenskoj metodologiji sa najeminentijim institucijama i pojedincima na regionalnom i međunarodnom nivou, preko aktivnog učešća u više od 70 dešavanja, od kojih smo najveći broj organizovali i inicirali sa ciljem da javnost bude informisana i uljučena u proces donošenja odluka, do uvođenja tematike upravljanja otpadom u obrazovni sistem preko programa za stručno usavršavanje nastavnika ,,Obrazovanje o upravljanju otpadom“ kojeg je akreditovao Nacionalni Savjet za obrazovanje, trebalo bi da budu dovoljan garant i daju ,,na težini“ našim komentarima i sugestijama, što će vjerujemo prepoznati i resorno Ministarsto i obrađivači dokumenata.“ – kazao je Perović.

Sastanku su prisustvovali i učesnici obuke o praktičnoj primjeni Arhuske konvencije u Crnoj Gori, koji su imali priliku da se upoznaju sa mogućnostima učešća zainteresovane javnosti u procesu donošenja odluka i proaktivnim pristupom kakav baštini Ekološki pokret ,,OZON“ daju konkretan doprinos javnim politikama iz oblasti životne sredine.

About The Author

Number of Entries : 574

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top