Javna rasprava o Nacrtu Državnog plana upravljanja otpadom za period 2015-2020. godine i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_4308" align="aligncenter" width="700"] Detalj sa akcije čišćenja prostora krupačkih topola (Foto: OZON tim)[/caption] Ministarstvo održi [caption id="attachment_4308" align="aligncenter" width="700"] Detalj sa akcije čišćenja prostora krupačkih topola (Foto: OZON tim)[/caption] Ministarstvo održi Rating: 0
You Are Here: Home » Arhus Info Centar » Javna rasprava o Nacrtu Državnog plana upravljanja otpadom za period 2015-2020. godine i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Državnog plana upravljanja otpadom za period 2015-2020. godine i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Detalj sa akcije čišćenja prostora krupačkih topola (Foto: OZON tim)

Detalj sa akcije čišćenja prostora krupačkih topola (Foto: OZON tim)

Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavilo je Obavještenje o Javnoj raspravi o Nacrtu Državnog plana upravljanja otpadom za period 2015-2020. godine i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, koja će trajati od 3o. maja do 30. juna tekuće godine.

U toku javne rasprave, biće organizovani okrugli stolovi na kojima će Nacrt Državnog plana upravljanja otpadom za period 2015-2020. godine i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu biti prezentovani od strane obrađivača. 

Okrugli stolovi će se održati u: 

- Bijelom Polju, u srijedu, 10.06.2015. godine od 11-14 h, u sali Skupštine opštine Bijelo Polje, 
- Baru, u četvrtak 11.06.2015. godine od 09-12 h, u sali Opštine Bar, i 
- Podgorici, u petak, 12.06.2015. godine od 11-14 h, u multimedijalnoj sali (u prizemlju) Ministarstva održivog razvoja i turizma. 

Takođe, na inicijativu Ekološkog pokreta ,,OZON“, odnosno Arhus centra Nikšić, a uz podršku Misije OSCE u Crnoj Gori, biće upriličen i još jedan radni sastanak za nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine i upravljanjem otpadom u Nikšiću u četvrtak 11.juna, kako bi se zainteresovanoj javnosti omogučilo da još jednom u direktnom dijalogu utiče na kvalitet dokumenata koji će dati smjernice kako urediti oblast upravljanja otpadom i unaprijediti trenutno katastrofalno stanje.

,,Smatrali smo, obzirom na činjenicu da se Nikšić u Nacrtu Državnog plana pominje u dva scenarija, koja su uz to po nama dijametralno suprotna jer se pominju regionalna sanitarna deponija, odnosno spalionica, da je od suštinskog značaja organizovati još jedno dodatno dešavanje u toku javne rasprave na kome bi zajedno sa kolegama iz drugih nevladinih organizacija koje imaju jasan stav u ovoj kompleksnoj oblasti, dali doprinos kvalitetu javnog dijaloga i raduje nas da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma prihvatilo našu inicijativu, koju je podržala i Misija OSCE u Crnoj Gori, obzirom da se radi o konkretnoj primjeni Arhuske konvencije“ – istakao je Aleksandar Perović, direktor ,,Ozona“.

Ekološki pokret ,,OZON“ će dati i konkretan doprinos informisanju javnosti i animiranju zainteresovane javnosti za aktivno učešće u javnoj raspravi, preko Arhus Info Centra, a u prostorijama Arhus centra Nikšić svi zainteresovani moće izvršiti uvid u nacrte dokumenata kao i upoznati se sa stavovima naše organizacije kada je upravljanje otpadom u pitanju.

About The Author

Number of Entries : 574

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top