Telenor fondacija podržala projekat E-učenje o klimatskim promjenama i njihovom uticaju u Crnoj Gori Reviewed by Momizat on . Predlog projekta Ekološkog pokreta ,,OZON" ,,E-učenje o klimatskim promjenama i njihovom uticaju u Crnoj Gori"  jedan je od dva koje je Upravni odbor Telenor fo Predlog projekta Ekološkog pokreta ,,OZON" ,,E-učenje o klimatskim promjenama i njihovom uticaju u Crnoj Gori"  jedan je od dva koje je Upravni odbor Telenor fo Rating: 0
You Are Here: Home » Slajdovi » Telenor fondacija podržala projekat E-učenje o klimatskim promjenama i njihovom uticaju u Crnoj Gori

Telenor fondacija podržala projekat E-učenje o klimatskim promjenama i njihovom uticaju u Crnoj Gori

Predlog projekta Ekološkog pokreta ,,OZON“ ,,E-učenje o klimatskim promjenama i njihovom uticaju u Crnoj Gori“  jedan je od dva koje je Upravni odbor Telenor fondacije izabrao kao najbolje na drugom konkursu za finansiranje projekata, sa ciljem da doprinesu unapređenju života u lokalnim zajednicama Crne Gore. 

Projekat je baziran na primjeni savremenih tehnologija, tačnije namjenski razvijenih aplikacija i korišćenju popularne društvene mreže Facebook u svrhu e-učenja mladih do 30 godina o klimatskim promjena i njihovom uticaju u Crnoj Gori.

Za potrebe realizacije projekta izradiće se dvije namjenske aplikacije (kviz aplikacija i aplikacija za foto takmičenje) koje se međusobno nadopunjuju i čine kvalitetan mehanizam za ostvarivanje ciljeva projekta, te djeluju podsticajno i prijemčivo za mlade ljude koji su ključna ciljna grupa.

,,Smatramo od suštinskog značaja povećati nivo znanja o klimatskim promjenama i njihovom uticaju na zdravlje ljudi i kvalitet životne sredine, upravo mladih ljudi do 30 godina koji će u toku životnog i radnog vijeka nesporno biti suočeni sa različitim izazovima u ovoj oblasti, kako bi kroz učešće u procesu donošenja odluka uticali dali doprinos održivom razvoju. Naročito prepoznajemo važnost edukacije siromašnih i nezaposlenih mladih ljudi koji bi boljim razumijevanjem klimatskih promjena i vrijednosti e-učenja i mogućnosti koje pruža internet prostor za pokretanje zelenih inicijativa, pa i zelenih biznisa, razvijali preduzetnički duh i dalje se usavršavali“ – objašnjava Aleksandar Perović, direktor Ozona.

,,Imajuću u vidu da je 2015. naročito bitna i na globalnom nivou kada su klimatske promjene u pitanju zbog 21. Konferencije Ujedinjenih Nacija (COP21) koja će se održati u Parizu krajem godine, a gdje će učestvovati i delegacija Crne Gore, vjerujemo da će realizacija projekta pozitivno uticati i na zvanične stavove naše države „- zaključuje Perović.

Realizacija projekta počinje od 1. maja i trajaće do 1. oktobra tekuće godine.

 

Kontakt za više informacija:

info@ozon.org.me

About The Author

Number of Entries : 568

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top