Realizovano prvo sezonsko mjerenje generisanih količina otpada u Podgorici, Beranama, Pljevljima i Kotoru Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_4101" align="aligncenter" width="409"] Detalj procesa analize čvrstog komunalnog otpada u reciklažnom dvorištu Deponije doo Podgorica[/c [caption id="attachment_4101" align="aligncenter" width="409"] Detalj procesa analize čvrstog komunalnog otpada u reciklažnom dvorištu Deponije doo Podgorica[/c Rating: 0
You Are Here: Home » Slajdovi » Realizovano prvo sezonsko mjerenje generisanih količina otpada u Podgorici, Beranama, Pljevljima i Kotoru

Realizovano prvo sezonsko mjerenje generisanih količina otpada u Podgorici, Beranama, Pljevljima i Kotoru

Detalj procesa analize čvrstog komunalnog otpada u reciklažnom dvorištu Deponije doo

Detalj procesa analize čvrstog komunalnog otpada u reciklažnom dvorištu Deponije doo Podgorica

U periodu od 9-og do 16-og februara realizovane su prve terenske aktivnosti u okviru regionalnog projekta ,,Sakupljanje podataka o čvrstom otpadu u zemljama Jugoistočne Evrope“ koje su podrazumjevale praćenje i evidenciju generisanih količina čvrstog komunalnog otpada koji sakupljaju javna komunalna preduzeća i odlažu na gradskim deponijama i smetlištima, kao i njegovu analizu.

Ekipa Asocijacije za čvrsti otpad iz Srbije, koja je na čelu konzorzijuma u kojem je Ekološki pokret ,,OZON“, bila je zadužena za prvo od četiri planirana sezonska mjerenja, u Podgorici, Beranama, Pljevljima i Kotoru, gdje će se realizovati projekat kada je Crna Gora u pitanju.

Detalj sa obuke za pripravnike Ekološkog pokreta ,,OZON"

Detalj sa obuke za pripravnike Ekološkog pokreta ,,OZON“

Tokom aktivnosti na regionalnoj sanitarnoj deponiji u glavnom gradu Podgorici, organizovana je i obuka za pripravnike Ekološkog pokreta ,,OZON“ koji će tokom stručnog osposobljavanja biti uključeni u realizaciju projekta i koji su imali priliku da budu upoznati i sa metodologijom po kojoj se prati i analizira sakupljeni čvrsti otpad.

Svim lokalnim upravama koje su partneri u projektu su uručene i deklaracije o učešću.

Više informacija o projektu:

aleksandar.perovic@ozon.org.me

About The Author

Number of Entries : 534

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top