OBUKA ZA PRAKTIČNU PRIMJENU ARHUSKE KONVENCIJE Reviewed by Momizat on . JAVNI POZIV za nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine Ekološki pokret ,,OZON” poziva nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne JAVNI POZIV za nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine Ekološki pokret ,,OZON” poziva nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne Rating: 0
You Are Here: Home » Arhus Info Centar » OBUKA ZA PRAKTIČNU PRIMJENU ARHUSKE KONVENCIJE

OBUKA ZA PRAKTIČNU PRIMJENU ARHUSKE KONVENCIJE

JAVNI POZIV

za nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine

Ekološki pokret ,,OZON” poziva nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine da se prijave za obuku čiji je cilj osposobljavanje za praktičnu i efikasnu primjenu sva tri stuba Arhuske konvencije – prava na informisanje, učešće u procesu donošenja odluka iz oblasti životne sredine i prava na pravnu zaštitu u slučaju povrede tih prava.

Obuka će se sastojati od interaktivnih radionica i vježbi simulacije procedura, koje će voditi predstavnici relevantnih institucija, sa iskustvom u oblasti primjene Arhuske konvencije.

Period realizacije obuke je pet sedmica, a jednodnevne radionice će se organizovati dinamikom jednom sedmično.

Nevladine organizacije mogu prijaviti po jednog predstavnika/cu, čiju je radnu biografiju potrebno poslati u elektronskoj verziji na arhus.centar@ozon.org.me sa naznakom Prijava za obuku.

Prilikom odabira učesnika/ca uzeće se u obzir regionalna zastupljenost, referentnost organizacije na osnovu realizovanih akcija i javnog angažmana u poslednje tri godine, a organizator će voditi računa optimalnom broju za rad u grupi i rodnoj ravnopravnosti.

Javni poziv je otvoren sedam dana od dana objavljivanja.

Odabrani kandidati/kinje će biti biti obavješteni/e u roku od pet dana od dana isteka javnog poziva, kada će biti detaljno informisani o svim detaljima.

Obuka se realizuje uz podršku Misije OSCE u Crnoj Gori.

 

 

About The Author

Number of Entries : 563

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top