Direktor Ozona u organizacionom odboru svjetskog kongresa ISWA 2016 Reviewed by Momizat on .   Aleksandar Perović, izvršni direktor Ekološkog pokreta ,,OZON” počastvovan je pozivom da bude član Organizacionog odbora svjetske konferencije ISWA 2016,   Aleksandar Perović, izvršni direktor Ekološkog pokreta ,,OZON” počastvovan je pozivom da bude član Organizacionog odbora svjetske konferencije ISWA 2016, Rating: 0
You Are Here: Home » Slajdovi » Direktor Ozona u organizacionom odboru svjetskog kongresa ISWA 2016

Direktor Ozona u organizacionom odboru svjetskog kongresa ISWA 2016

 

logo-large-transparent

Aleksandar Perović, izvršni direktor Ekološkog pokreta ,,OZON” počastvovan je pozivom da bude član Organizacionog odbora svjetske konferencije ISWA 2016, čiji će domaćin biti grad Novi Sad, odnosno Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada i Asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom iz Srbije (SeSWA), članica Internacionalne asocijacije za upravljanje čvrstim otadom (ISWA), najveće svjetske mreže organizacija i eksperata iz te oblasti.

Direktor Ozona Aleksandar Perović

Direktor Ozona Aleksandar Perović

Direktor Ozona će biti zadužen i da promoviše ovo važno globalno dešavanje u Crnoj Gori, što je dodatno priznanje, ali i svakako velika odgovornost.

Ekološki pokret ,,OZON” kroz ovu aktivnost, nastavlja saradnju sa Asocijacijom za upravljanje čvrstim otpadom iz Srbje, sa kojom trenutno učestvujemo i u realizaciji značajnog regionalnog projekta ,,Prikupljanje podataka o čvrstom otpadu u zemljama Jugoistočne Evrope”.

About The Author

Number of Entries : 499

© 2013 - 2018 Ekološki pokret OZON

Scroll to top