Održana radionica o selektivnom odlaganju otpada u OŠ Luka Simonović Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_3859" align="aligncenter" width="750"] Detalj sa radionice o separatnom odlaganju otpada[/caption] Danas je u OŠ Luka Simonović realizov [caption id="attachment_3859" align="aligncenter" width="750"] Detalj sa radionice o separatnom odlaganju otpada[/caption] Danas je u OŠ Luka Simonović realizov Rating: 0
You Are Here: Home » Mali veliki ekolozi » Održana radionica o selektivnom odlaganju otpada u OŠ Luka Simonović

Održana radionica o selektivnom odlaganju otpada u OŠ Luka Simonović

Detalj sa radionice o separatnom odlaganju otpada

Detalj sa radionice o separatnom odlaganju otpada

Danas je u OŠ Luka Simonović realizovana radionica o selektivnom odlaganju otpada za učenike šestog, osmog i devetog razreda kojoj su prisustvovali i predstavnici Škole ekološkog aktivizma koju već 5 godina u partnerstvu realizuju Ekološki pokret ,,OZON“ i Misija OSCE u Crnoj Gori, među kojima i Milan Korać, Sekretar sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, opštine Nikšić.
Ova interaktivna kreativna radionica je dio programa Obrazovanje o upravljanju otpadom koji je Odlukom Nacionalnog savjeta za obrazovanje od ove školske godine (2014/2015) u Katalogu programa za stučno usavršavanje nastavnika Zavoda za školstvo Crne Gore, a koji je razvijen u okviru Škole ekološkog aktivizma.

Programom je planirana izrada Planova za upravljanje otpadom u školskim objektima, kao i opremanje adekvatnom infrastrukturom za separatno odlganje otpada, realizovanje kreaitivnih radionica i eko bazara na kojima će biti izloženo ono što učenici naprave od otpadnog materijala, sve u cilju prihvatanja otpada kao potencijalno vrijedne sirovine a ne kao neriješivog problema.

Zeleno osrtvo

Zeleno osrtvo

OŠ ,,Luka Simonović“ je dobila i zeleno ostrvo kako bi djeca mogla selektivno da odlažu plastiku, papir, limenke i organski otpad kao i posudu za kompostiranje koja će pomoći nastavnicama da im praktično objasne ovaj proces.
Devet nastavnica iz OŠ ,,Luka Simonović“ koje su uključene u Program obrazovanje o upravljanju , čiji je autor Aleksandar Perovič, direktor Ekološkog pokreta ,,OZON“, prošle su adekvatnu obuku u Zavodu za školstvo i učestvovale u studijskoj posjeti sanitarnoj deponiji u Podgorici, kako bi kroz praksu dobile potrebne informacije koje će koristiti za edukaciju učenika i dalju realizaciju akcionog plana.
Detalj sa radionice

Detalj sa radionice

Imajući u vidu da je nekontrolisano upravljanje otpadom postao veliki i izražen problem, prisutan i kod najmlađih,  akreditovani programi kao što je Obrazovanje o upravljanju otpadom uticanje na drugačije poimanje otpada i načina na kojim se njim treba upravljati i svakako kod djece podsticati i kreativnost i preduzetnički duh jer je riječ o sirovini koja potencijalno može veoma vrijedna.
Sem OŠ ,,Luka Simonović“ u programu Obrazovanje o upravljanju otpadom učestvuje i po 10 nastavnika iz OŠ ,,Pavle Rovinski “ iz Podgorice i OŠ ,,Njegoš“ sa Cetinja, koje će tokom sleećih nekoliko dana takođe reaizovati slične aktivnosti.
Više informacija:
aleksandar.perovic@ozon.org.me

About The Author

Number of Entries : 576

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top