Novi projekat ,,Prikupljanje podataka o otpadu u Jugoistočnoj Evropi“ Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_3871" align="aligncenter" width="750"] Sanitarna kada na podgoričkoj deponiji (Foto:OZON tim)[/caption] Ekološki pokret ,,OZON“ učestvuj [caption id="attachment_3871" align="aligncenter" width="750"] Sanitarna kada na podgoričkoj deponiji (Foto:OZON tim)[/caption] Ekološki pokret ,,OZON“ učestvuj Rating: 0
You Are Here: Home » Slajdovi » Novi projekat ,,Prikupljanje podataka o otpadu u Jugoistočnoj Evropi“

Novi projekat ,,Prikupljanje podataka o otpadu u Jugoistočnoj Evropi“

Sanitarna kada na podgoričkoj deponiji (Foto:OZON tim)

Sanitarna kada na podgoričkoj deponiji (Foto:OZON tim)

Ekološki pokret ,,OZON“ učestvuje u realizaciji regionalnog projekta ,,Prikupljanje podataka o otpadu u Jugoistočnoj Evropi“ koji će se od 1.oktobra 2014. do 1. aprila 2016. godine realizovati u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori.

Glavni cilj projekta je da javna komunalna preduzeća i opštine u jugoistočnoj Evropi imaju kapacitete da efikasnije razvijaju i koriste podatke o prikupljenom, tretiranom i odloženom komunalnom otpadu.

Komponente projekta:

  1. Definisanje metoda za prikupljanje podataka i njihovo testiranje u 16 pilot opština,
  1.  Izgradnja kapaciteta za djelotvornu upotrebu podataka u 16 pilot opština,
  1. Osnivanje Platforme za razmjenu i diseminaciju znanja o prikupljanju podataka o čvrstom  otpadu između relevantnih zainteresovanih strana,
  1. Primena metoda za prikupljanje osnovnih podataka o čvrstom otpadu.

Voditelj projekta je Njemačko društva za međunarodnu saradnju (GIZ) a vodeći partneri su Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS), Asocijacija komunalnih preduzeća Federacije Bosne i Hercegovine (AQUASAN) i Asocijacija za čvrsti otpad Republike Srbije (SeSWA), u čijem je konzorcijumu Ekološki pokret ,,OZON” kao vodeći partner u Crnoj Gori.

Iz Crne Gore u projektnom timu su i Zajednica opština Crne Gore i Privredna komora Crne Gore.

Uloga Ekološkog pokreta ,,OZON” će biti da po posebno razvijenoj metodologiji za Crnu Goru, realizuje četiri sezonska mjerenja i analizira sastav i količne otpada u četiri opštine, koje su odabrane putem javnog poziva a na osnovu definisanih kriterijuma. Na javni poziv se javilo 10 opština iz Crne Gore a Glavni grad Podgorica, opštine Pljevlja, Berane i Kotor su imale najbolje uslove za uspješnu realizaciju projektnih aktivnosti .

Partneri u ovim aktivnostima sem pomenutih lokalnih uprava biće i javna komunalna preduzeća, Deponija doo Podgorica, kao i Agencija za zaštitu životne sredine kojoj će prikupljeni podaci biti dostavljeni.

Do sada je realizovano više pripremnih aktivnosti, među kojima sem pomenutog odabira opština i inicijalna radionica i radionica za definisanje kriterijuma za odabir pilot opština i definisanje 16-17.oktobra platforme u Beogradu, kao i radionica „Osnovna obuku za primjenu SWIS i CFM alata“ 27. novembra 2014. godine u Sarajevu.

Slijedi regionalna prezentacija projekta u Novom Sadu 17. decembra kada će bit potpisana i Deklaracija o zajedničkom sprovođenju projekta.

,,Imajući u vidu značaj projekta, ako se zna da bez analiza količina i sastava otpada nije realno praviti strateške planove, vjerujemo da će naš angažman i uloženi trud biti od koristi cjelokupnom društvu i da ćemo dati konkretan doprinos unapređenju stanja u oblasti upravljanja otpadom“ – rekao je Aleksandar Perović, izvršni direktor Ekološkog pokreta ,,OZON“.

,,Nakon mapiranja preko 350 divljih deponija u Crnoj Gori, koje smo prijavili nadležnim organima, uvođenja u obrazovni sistem programa Obrazovanje o upravljanju otpadom, koji je Odlukom Nacionalnog savjeta za obrazovanje uvršten u Katalog programa za stručno usavršavanje nastavnika Zavoda za školstvo Crne Gore, organizovanja niza javnih dešavanja regionalnog karaktera na kojima se diskutovalo o izazovima u izradi nacrta nacionalne strategije upravljanja otpadom, državnog plana, predstavljene savremene tehnologije i konačno aktivnog učešća u izradi nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i višegodišnjeg kontinuiranog javnog angažmana u ovoj oblasti, konačno smo u poziciji da konkretno utičemo da se stanje unaprijedi i velika je čast biti u društvu respektabilnih asocijacija koje se bave upravljanjem čvrstim otpadom, što će nam nesporno donijeti nova znanja i vještine, čijom ćemo primjenom moći pomoći lokalnim upravama da ispune svoje zakonske obaveze kada je upravljanje otpadom u pitanju. Veoma smo zadovoljni što će u projektu učestvovati i opština Berane, čime se stvara realna pretpostavka da se na osnovu pouzdanih podataka pronađe najbolji način za uspostavljanje pravilnog i održivog sistema upravljanja otpadom u toj opštini. – istakao je Perović.

Ekološki pokret ,,OZON“ planira da i u ovaj projekat uključi studente Metalurško-tehnološkog fakulteta iz Podgorice, kako bi unaprijedili teorijska znanja o upravljanju otpadom, ali i njihove profesore koji predaju u toj oblasti, jer se radi o inovativnom pristupu i metodologiji, što će biti interesantno i za organizovanje terenskih predavanja.

About The Author

Number of Entries : 576

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top