HITNO URADITI PLAN SANACIJE GRADSKIH SMETLIŠTA – Privremene lokacije za deponovanje otpada neodrživa rješenja Reviewed by Momizat on . Ekološki pokret ,,OZON“ smatra da je od najveće važnosti uraditi plan sanacije neuređenih gradskih smetlišta u svim opštinama u Crnoj Gori, koje nijesu uredile Ekološki pokret ,,OZON“ smatra da je od najveće važnosti uraditi plan sanacije neuređenih gradskih smetlišta u svim opštinama u Crnoj Gori, koje nijesu uredile Rating: 0
You Are Here: Home » Saopštenja za javnost » HITNO URADITI PLAN SANACIJE GRADSKIH SMETLIŠTA – Privremene lokacije za deponovanje otpada neodrživa rješenja

HITNO URADITI PLAN SANACIJE GRADSKIH SMETLIŠTA – Privremene lokacije za deponovanje otpada neodrživa rješenja

Ekološki pokret ,,OZON“ smatra da je od najveće važnosti uraditi plan sanacije neuređenih gradskih smetlišta u svim opštinama u Crnoj Gori, koje nijesu uredile oblast upravljanja otpadom u skladu sa važećim Zakonom o upravljanju otpadom, kako bi se konačno moglo znati koliko je finansijskih sredstava potrebno za taj proces.

Neuređeno grdsko smetlište Mislov do u opštini Nikšić

Neuređeno gradsko smetlište Mislov do u opštini Nikšić

Imajući u vidu da je problem neuređenih gradskih smetlišta naročito onih u blizini površinskih ili podzemnih voda, evidentan i da se nesporno svakim danom i svakim kilogramom nelegalno odloženog otpada stvara sve veća i ekološka i ekonomska šteta, podstiče ekokriminal i ugrožava javno zdravlje, neprihvatljivo je da se nastavi sa prolongiranjem njegovog rješavanja.

Na osnovu velikog broja terenskih posjeta, dešavanja koja smo realizovali na temu upravljanja otpadom u Crnoj Gori, uvida u nacrt Državnog plana upravljanja otpadom i učešća u radnoj grupi za izmjene i dopune Zakona o upravljanju otpadom, smatramo da je potrebno u najkraćem mogućem roku zatvoriti i sanirati sve neuređene gradske deponije, a hitno one koje se koriste preko tri godine zbog procesa koji otežavaju sanaciju.

Ubjeđeni smo da su privremene lokacije za odlaganje komunalnog i neopasnog građevinskog otpada potpuno neodrživa rješenja i da je alternativa selektivno sakupljanje otpada i reciklaža, čime se u velikoj mjeri mogu smanjiti količine koje završavaju na deponijama, ali i troškovi lokalnih uprava.

Potpuno svjesni nepovoljne finansijske situacije u većini lokalnih uprava, naslijeđenih dugova koji otežavaju funkcionisanje i onemogućavaju ulaganja u projekte od opšteg značaja za zajednicu kao što su reciklažna dvorišta i centri, smatramo da Vlada Crne Gore treba inicirati pregovore sa institucijama koje bi mogle pod povoljnim uslovima omogućiti finansijsku podršku za uspostavljanje odgovarajuće infrastrukture i uspostavljanje pravilnog sistema upravljanja otpadom u Crnoj Gori.

Takođe, u tu svrhu potrebno je planirati i raditi na korišćenju bespovratnih sredstava iz predpristupnih fondova Evropske Unije, ali i drugih potencijalnih izvora i to u kontinuitetu jer samo takav pristuo garantuje određene pomake na bolje.

Neuređeno gradsko smetlište u opštini Šavnik

Neuređeno gradsko smetlište u opštini Šavnik

Kako se na nedavno održanoj konferenciji ,,Upravljanje otpadom u Crnoj Gori – iskustva i perspektive“, koju smo sa partnerima organizovali, ponovo razgovaralo i o potrebi formiranja ,,Eko fonda“, što je dugogodišnja neostvarena ideja, smatramo da je takođe na donosiocima odluka u Skupštini Crne Gore i Vladi odgovornost da razmotre opravdanost tog predloga koji bi potencijalno mogao biti značajan za rješavanje problema nekontrolisanog odlaganja otpada.

Na samom kraju, a u kontekstu neutemeljenih insinuacija na račun nevladinih organizazija koje su podržavale građansku inicijativu mještana MZ Beranselo u vezi zaustavljanja nezakonitog deponovanja otpada na lokaciji Vasove vode, a koje dolaze sa svima poznatih adresa pod patronatom onih koji će nadamo snositi odgovornost zbog učinjenog u skladu sa Krivičnim zakonikom Crne Gore, želimo poručiti da ćemo kao i do sada ulagati velike napore da istina izađe na vidjelo i da cjelokupna javnost bude adekvatno informisana o svemu što se tiče životne sredine jer je to preduslov za uspješnu primjenu Arhuske konvencije čemu smo potpuno posvećeni.

Neuređeno bivše gradsko smetlište Vasove vode - opština Berane

Neuređeno bivše gradsko smetlište Vasove vode – opština Berane

Nadamo se da ćemo u tome sve više imati i podršku od strane nadležnih institucija, naročito onih iz pravosuđa koji su relevantni za treći stub Arhuske konvencije, čime će se poslati jasna poruka onima koji su nesavjesnim obavljanjem povjerenih funkcija, nepoštovanjem koncesionih ugovora ili činjenem nezakonitih djela uticali da se devastira životna sredina i ugrozi zdravlje ljudi.

Ekološki pokret ,,OZON“

About The Author

Number of Entries : 567

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top