REGIONALNA KONFERENCIJA O UPRAVLJANJU OTPADOM U CRNOJ GORI Reviewed by Momizat on . Ekološki pokret ,,OZON“ u partnerstvu sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, operaterom ambalažnog otpada RECOMONT doo i Coca –Cola Hellenic u petak 26. s Ekološki pokret ,,OZON“ u partnerstvu sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, operaterom ambalažnog otpada RECOMONT doo i Coca –Cola Hellenic u petak 26. s Rating: 0
You Are Here: Home » Vijesti » Najave » REGIONALNA KONFERENCIJA O UPRAVLJANJU OTPADOM U CRNOJ GORI

REGIONALNA KONFERENCIJA O UPRAVLJANJU OTPADOM U CRNOJ GORI

Picture1

Ekološki pokret ,,OZON“ u partnerstvu sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, operaterom ambalažnog otpada RECOMONT doo i Coca –Cola Hellenic u petak 26. septembra organizuje regionalnu konferenciju ,,Upravljanje otpadom u Crnoj Gori – Iskustva i perspektive“ na kojoj će se razgovarati o dosadašnjim iskustvima, aktuelnim projektima i svakako ono što je možda i najbitnije budućim javnim politikama u ovoj oblasti.

Ovo dešavanje će biti prilika da se u prirsustvu relevantnih institucija sa nivoa Vlade i lokalnih uprava, kao i nevladinih organizacija i privrednih subjekata analizira nacrt državnog plana upravljanja otpadom, kao krovni strategijski dokument i radna verzija predloga izmjena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom, kako bi se uticalo na što kvalitetniji okvir u kom će se u narednom periodu pokušati unaprijediti postojeće stanje.

Biće predstavljena i dosadašnja iskustva kada su regionalne sanitarne deponije sa reciklažnim centrima u pitanju, jedini model sistemskog rješevanja problema komunalnog otpada, do sada implementiran u Crnoj Gori, kao i dvije savremene tehnologije – plazma i O2, kako bi se javnost upoznala i sa tim opcijama i njihovim karakteristikama, naročito kada je uticaj na kvalitet životne sredine u pitanju.

Imajući u vidu zakonsku obavezu proširene odgovornosti proizvođača otpada, na konferenciji će biti predstavljen model odživog i društveno odgovornog, kada je ova problematika u pitanju, koji primjenjuju najveće koorporacije na globalnom nivou.

Takođe, čelnim ljudima lokalnih uprava u Nikšiću i Beranama, biće data mogućnost da u prisutvu stručnjaka prezentuju planove koji su u prethodnih par mjeseci dobili značajan medijski prostor, kako bi se razgovaralo na bazi argumenata i referentnih podataka, što će za buduće Lokalne planove upravljanja otpadom svakako biti od naročite važnosti.

Regionalna konferencija će biti mjesto na kojoj će i predstavnici drugih pozvanih institucija kao što su Ministarstvo ekonomije, međunarodnih institucija i nevladinih organizacija koje se bave životnom sredinom imati mogućnost da iznesu svoje predloge i dobiju potrebne informacije o planovima i strateškim dokumentima.

Ovo dešavanje je dio kampanje ,,Evropska sedmica za smanjenje otpada“, čiji je nacionalni koordinator Ekološki pokret ,,OZON“ a u okviru koje će biti realizovan čitav niz aktivnosti do kraja godine.

Regionalnu konferenciju će otvoriti:

Gospodin Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,OZON“

Gospođa Daliborka Pejović, Državna sekretarka, Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Regionalna konferencija će biti upriličena u petak 26. septembra u hotelu ,,City“ u Podgorici, sa početkom u 11 h.

Kontakt za medije:

aleksandar.perovic@ozon.org.me

MATERIJAL ZA PREUZIMANJE:

Konferencija upravljanje otpadom

About The Author

Number of Entries : 565

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top