NOVI PROJEKAT Javno zastupanje i informisanje javnosti o štetnosti aerozagađenja po zdravlje ljudi Reviewed by Momizat on . Ekološki pokret ,,OZON“ će u sledećih šest mjeseci u Pljevljima, Nikšiću i Podgorici realizovati projekat ,,Javno zastupanje i informisanje javnosti o štetnosti Ekološki pokret ,,OZON“ će u sledećih šest mjeseci u Pljevljima, Nikšiću i Podgorici realizovati projekat ,,Javno zastupanje i informisanje javnosti o štetnosti Rating: 0
You Are Here: Home » Slajdovi » NOVI PROJEKAT Javno zastupanje i informisanje javnosti o štetnosti aerozagađenja po zdravlje ljudi

NOVI PROJEKAT Javno zastupanje i informisanje javnosti o štetnosti aerozagađenja po zdravlje ljudi

Ekološki pokret ,,OZON“ će u sledećih šest mjeseci u Pljevljima, Nikšiću i Podgorici realizovati projekat ,,Javno zastupanje i informisanje javnosti o štetnosti aerozagađenja po zdravlje ljudi“.

Projekat je finansijski podržao Fond za aktivno građanstvo – fAKT, u okviru programa “De facto EQUAL”, koji  finansira Evropska Unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

Nakon analize mjesečnih izvještaja Centra za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore za period od 2011-2013 godine, kao i za prvi kvartal 2014 –godine, Informacija o stanju kvaliteta životne sredine (2009-2012) koje je uradila Agencija za zaštitu životne sredine utvrdili smo da  je evidentan problem aerozagađenja u opštinama Pljevlja i Nikšić, kao i glavnom gradu Podgorica.

Uzroci problema su nekontrolisano industrijsko zagađenje, individualna ložišta i veliki broj vozila.  Naročito je izražen problem prekoračenja dozvoljenih vrijednosti suspendovanih cestica PM 10 i PM2,5  , gdje je karakteristično višestruko uvećanje dozvoljenih srednjih dnevnih vrijednosti na godišnjem nivou, kao i dozvoljenih dana prekoračenja na godišnjem nivou (35).

Iako zagađenje vazduha negativno utiče na sve, naročito su pogođene osjetljive grupe (trudnice, djeca, stari, hronični bolesnici, siromašni…)

Opšti cilj projekta je podizanje nivoa svijesti građana i osjetljivih grupa o negativnim uticajima aerozagađenja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, sa akcentom na individualna ložišta i saobraćaj, kao nečemu gdje se i pojedinačnim primjerom može uticati na unapređenje postojećeg stanja.

Specifičan cilj projekta je unaprijeđivanje izvještavanja javnosti od strane nadležnih organa o trendovima oboljenja koja se dovode u uzročno-posledičnu vezu sa zagađenjem vazduha.

Takođe želimo da utičemo na nadležne organe da što je prije moguće urade lokalni plan upravljanja kvalitetom vazduha u opštini Podgorica, s obzirom na stanje kvaliteta vazduha u toj opštini, a što je već urađeno za opštine Pljevlja i Nikšić.

Projekat će otpočeti ispitivanjem javnosti o nivou informisanosti uticaja aerozagađenja na zdravlje ljudi i životnu sredinu u Pljevljima, Nikšiću i Podgorici, gdje ćemo koristiti adekvatnu metodu i uključiti partnerske organizacije i volontere. Nakon obrade upoznaćemo cjelokupnu javnost sa rezultatima istraživanja i preporukama koje ćemo dati kako bismo dali konkretan doprinos unapređenju postojećih politika u ovoj oblasti.

Iniciraćemo sastanke sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom održivog razvoja i turizma, Agencijom za zaštitu životne sredine i lokalnim upravama Pljevalja, Nikšića i Podgorice na kojima ćemo predložiti da se u praksu uvede redovno informisanje javnosti o trendovima oboljenja koja se mogu dovesti u vezu sa izraženim problemom zagađenja vazduha, i dati konretne predloge kako da se to radi, uz korišćenje savremenih tehnologija i popularnih društvenih mreža.

Organizovaćemo i tri javne tribine u Pljevljima, Nikšiću i Podgorici, na koje ćemo sem predstavnika nadležnih institucija pozvati i predstavnike industrijskih zagađivača, kako bismo inicirali javni dijalog i uticali da se u rješavanje problema uključe sve zainteresovane strane.

Kao jedan od najvažnih izlaznih proizvoda projekta biće urađen i dokument koji će se baviti uporednom analizom koncentracija suspendovanih čestica (PM 10 i PM2,5 ) za period od 2011 do maja 2014 godine, gdje ćemo dati i grafičke prikaze trendova i odgovarajuće komentare i zaključke.

Ukupna vrijednost projekta je 7.240 EUR, a donacija fAKT-a je 7.030 EUR.

Više informacija o projektu na

radica.leovac@ozon.org.me

 

About The Author

Number of Entries : 563

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top