Online prezentacija Komentara na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat sanacije odlagališta otpada i izgradnje regionalnog centra za obradu otpada za opštine Berane, Rožaje, Andrijevica i Plav na popularnim društvenim mrežama Reviewed by Momizat on . Ekološki pokret ,,OZON“ u cilju povećanja interesovanja javnosti za javne rasprave za proceduru procjene uticaja na životnu sredinu i uopše učešće u procesu don Ekološki pokret ,,OZON“ u cilju povećanja interesovanja javnosti za javne rasprave za proceduru procjene uticaja na životnu sredinu i uopše učešće u procesu don Rating: 0
You Are Here: Home » Vijesti » Najave » Online prezentacija Komentara na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat sanacije odlagališta otpada i izgradnje regionalnog centra za obradu otpada za opštine Berane, Rožaje, Andrijevica i Plav na popularnim društvenim mrežama

Online prezentacija Komentara na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat sanacije odlagališta otpada i izgradnje regionalnog centra za obradu otpada za opštine Berane, Rožaje, Andrijevica i Plav na popularnim društvenim mrežama

Ekološki pokret ,,OZON“ u cilju povećanja interesovanja javnosti za javne rasprave za proceduru procjene uticaja na životnu sredinu i uopše učešće u procesu donošenja odluka koje se tiču životne sredine, u srijedu 19. februara tekuće godine, upriličiće na popularnim društvenim mrežama facebook i twitter  online prezentaciju Komentara na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat sanacije odlagališta otpada i izgradnje regionalnog centra za obradu otpada za opštine Berane, Rožaje, Andrijevica i Plav, koje smo zajedno sa MZ Beranselo, poslali Agenciji za zaštitu životne sredine.

Naša želja je da korisnicima društvenih mreža, sa kojima svakodnevno komuniciramo i od kojih imamo značajnu podršku, predstavimo razloge zbog kojih smatramo da predmetni Elaborat treba povući sa javne rasprave, ali i omogućimo da u realnom vremenu dobiju odgovore na sve što ih zanima a tiče se uticaja nelegalne deponije opasnog otpada na Vasovim vodama na životnu sredinu i zdravlje ljudi, dosadašnjih iskustava u podršci građanskoj inicijativi mještana MZ Beranselo, odnosu nadležnih prema ovoj ekološkoj katastrofi…

Bićemo kao i uvijek otvoreni za medije i alternativne portale i pozivamo zainteresovane novinare/ke da daju doprinos uspješnosti i vidljivosti ove naše akcije, kojom želimo još jednom ukazati na potrebu što hitnije sanacije Vasovih voda i pronalaženju optimalnog i održivog rješenja za pravilno upravljanje otpadom u Crnoj Gori

Čekamo vas sjutra na twitteru i facebooku od 10 h  na #VasoveVode.

DOBRODOŠLI!

Kontakt za dodatne informacije:

aleksandar.perovic@ozon.org.me

About The Author

Number of Entries : 564

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top