Prijavite EKOKRIMINAL Upravi za inspekcijske poslove Reviewed by Momizat on . Ekološki pokret ,,OZON“ poziva građane da putem platforme Uprave za inspekcijske poslove koju čine telefonski broj 080 555 555 i e-adresa: prijave@uip.gov.me  i Ekološki pokret ,,OZON“ poziva građane da putem platforme Uprave za inspekcijske poslove koju čine telefonski broj 080 555 555 i e-adresa: prijave@uip.gov.me  i Rating: 0
You Are Here: Home » EKOSKOP info » Prijavite EKOKRIMINAL Upravi za inspekcijske poslove

Prijavite EKOKRIMINAL Upravi za inspekcijske poslove

Ekološki pokret ,,OZON“ poziva građane da putem platforme Uprave za inspekcijske poslove koju čine telefonski broj 080 555 555 i e-adresa: prijave@uip.gov.me  ili našeg online servisa EKOSKOP   i e-adresa: ekoskop@ozon.org.me prijave slučajeve koje ulaze u domen ekokriminala.

Pošto je ekokriminal, ne samo po našem mišljenju, uzeo maha kako u šumskim kompleksima, tako i u urbanim sredinama, vjerujemo da institucije moraju biti aktivne i omogućiti građanima da prijave nepravilnosti poput krivolova, nelegalne eksploatacije rječnog materijala, prodaje mesa zaštićene divljači u restoranima ili nelegalno posječene šume na javnim površinama, ali i mnogih drugih bez obzira na njihov obim.

Kako je i Uprava za inspekcijske poslove pozitivno reagovala na naš predlog da se postojeće platforme koriste i za prijavljivanje slučajeva ekokriminala, što ovom priliko pozdravljamo, nadamo se da će i interesovanje javnosti za ovu mogućnost biti veliko i da neće izostati građanska odgovornost.

Ekološki pokret ,,OZON“ će u narednom periodu pratiti prijavljivanje slučajeva ekokriminala i njihov ishod, te informisati javnost o tome, a u narednom periodu iniciraćemo više javnih dešavanja na kojima ćemo razgovarati o nelegalnim i nezakonitim pojavama.

Ekološki pokret ,,OZON“

Servis EKOSKOP je razvijen u okviru projekta ,,Podrška građanskom aktivizmu u lokalnim zajednicama“ kojeg u partnerstvu realizuju Gradjanska AlijansaMonitoring grupa Ulcinj (MogUl) i Ekoloski pokret ,,OZON“ uz podršku Carls Stjuart MOTT fondacije.

About The Author

Number of Entries : 567

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top