Bazne stanice mobilne telefonije na teritoriji opštine Nikšiću Reviewed by Momizat on . Ekološki pokret ,,OZON" je postupajući kao zainteresovana javnost po Zahtjevu za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu UP/Io Br.o7-353-30 od Ekološki pokret ,,OZON" je postupajući kao zainteresovana javnost po Zahtjevu za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu UP/Io Br.o7-353-30 od Rating: 0
You Are Here: Home » EKOSKOP info » Bazne stanice mobilne telefonije na teritoriji opštine Nikšiću

Bazne stanice mobilne telefonije na teritoriji opštine Nikšiću

Ekološki pokret ,,OZON“ je postupajući kao zainteresovana javnost po Zahtjevu za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu UP/Io Br.o7-353-30 od 15.08.2013. godine, koji je podnio investitor MTEL D.O.O. Društvo za telekomunikacije iz Podgorice za projekat Bazne stanice NK39 Kličevo, u ulici Školska bb, na katastarskoj parceli broj 2241 KO Kličevo u Nikšiću, a shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu, dopisom ACN R.b. 69-01/13 od 19.08.2013. godine predloži0  Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine opštine Nikšić, da obustavi ovu proceduru dok se ne uradi popis baznih stanica mobilne telefonije na teritoriji opštine Nikšić.

Razlog za takav predlog utemeljili smo na činjenici da je potrebno analizirati opasnost od eventualnog kumulativnog efekta nejonizujućeg zračenja, što bi negativno uticalo i na zdravlje ljudi i na kvalitet životne sredine.

Naime, obzirom da konstantna izloženost elektromagnetnom zračenju negativno utiče na zdravlje ljudi, naročito osjetljivih grupa kakva su djeca, trudnice, hronični bolesnici i da su kritične tačke centralni nervni sistem, imuni sistem i endokrini sistem, smatrali smo da je neophodno sagledati postojeći raspored baznih stanica mobilne telefonije, i utvrditi njihov tačan broj.

Činjenica je da su internacionalne norme bazirane na praćenju kratkoročne izloženosti elektromagnetnom zračenju i da javnosti nijesu dostupni rezultati istraživanja vezanih za dugotrajnu izloženost, što nas sa pravom zabrinjava.

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine obavjestio nas je dopisom od 22.08.2013 da je od strane lokalne samouprave do tog momenta za pet baznih stanica sprovedena procedura procjene uticaja na životnu sredinu i to za:

- Bazna stanica GSM ripitera NK 30 ,,Tunel Budoš“ – investitor M:TEL;

- Bazna stanica ,,NK 28 Čađalica“ – investitor M:TEL;

- Bazna stanica ,,NK 35 Željezara“ – investitor M:TEL;

- Bazna stanica ,,Podbožur“ – investitor Crnogorski telekom AD Podgorica;

- Bazna stanica  ,,NK 14 Dragova Luka“ – investitor M:TEL  (Vodi se upravni spor po tužbi mještana zbog poništavanja rješenja Glavnog administratora)

U cilju prikupljanja tačnih podataka za Informaciju o stanju životne sredine u opštini Nikšić za 2012. godinu, gdje je na naš predlog  uputili smo Zahtjev za pristup informacijama ka Agenciji za zaštitu životne sredine, u kom smo tražili spisak baznih stanica mobilne telefonije za koje je ta institucija dala ekološku saglasnost, odnosno za koje je urađen Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu,

Zahtjev ACN R.b 86-01/13 upućen je 29.10. 2013. godine a Agencija za zaštitu životne sredine je 30.10.2013. godine donijela Rješenje u kojem se odobrava uvid u tražene informacije.

Agencija za zaštitu životne sredine sprovela je procedure procjene uticaja na životnu sredinu za tri bazne stanice i to:

-  Bazna stanica ,,RTV Nikšić“ – investitor M:TEL;

- Bazna stanica ,,Silos“ – investitor M:TEL;

- Bazna stanica ,,Krstac“ – investitor T-mobile.

ZAKLJUČAK:

Na osnovu dobijenih informacija možemo zaključiti da  tačan broj i raspored baznih stanica mobilne telefonije nije moguće utvrditi na osnovu sprovedenih procedura procjena uticaja na životnu sredinu, iz prostog razloga jer je Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu postao važeći tek 1. janura 2008. godine, znatno kasnije od početka rada operatera mobilne telefonije u Crnoj Gori.

Podsjećanja radi, mobilna telefonija u Crnoj Gori funkcioniše od 1996. godine, što nas dovodi do zaključka da je potrebno obavjestiti javnost o rasporedu i broju baznih stanica mobilne telefonije, što je u skladu sa Arhuskom konvencijom, ali i za one za koje nije sprovodena procedura procjene uticaja na životnu sredinu donijeti mjere odnosno program praćenja uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi sa mjerama zaštite.

Ekološki pokret ,,OZON“ je predložio Agenciji za zaštitu životne sredine da se u toku 2014. godine preko mreže Arhus centara utvrdi tačan broj i raspored baznih stanica mobilne telefonije na teritoriji Crne Gore i da se za one koje nije sprovedena procedura procjene uticaja na životnu sredinu uradi monitoring program.

Taj predlog je uvršten u Nacrt programa rada za 2014 godinu koga je Agencija za zaštitu životne sredine stavila na javnu raspravu, čime su se stvorile realne pretpostavke za realizaciju ovog predloga.

Servis EKOSKOP je razvijen u okviru projekta ,,Podrška građanskom aktivizmu u lokalnim zajednicama“ kojeg u partnerstvu realizuju Gradjanska AlijansaMonitoring grupa Ulcinj (MogUl) i Ekoloski pokret ,,OZON“ uz podršku Carls Stjuart MOTT fondacije.

About The Author

Number of Entries : 563

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top