Javna rasprava o predlogu Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini Reviewed by Momizat on . Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 1 Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 1 Rating: 0
You Are Here: Home » Arhus Info Centar » Javne rasprave » Javna rasprava o predlogu Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

Javna rasprava o predlogu Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

JAVNU RASPRAVU
O PREDLOGU ZAKONA O ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU U ŽIVOTNOJ SREDINI

PROGRAM RASPRAVE:
1. Javna rasprava trajaće do 19. novembra 2013. godine.

2. Javna rasprava se organizuje:
- postavljanjem Predloga zakona o odgovornosti za stetu u zivotnoj sredini sa obrazlozenjem na internet stranici Ministarstva održivog razvoja turizma http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava,

- postavljanjem Predloga zakona o odgovornosti za stetu u zivotnoj sredini sa obrazlozenjem na portalu e-Uprave https://www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava,

- postavljanjem Predloga zakona o odgovornosti za stetu u zivotnoj sredini sa obrazlozenjem na internet stranici Arhus centara Crne Gore www.arhuscentri.me  i Arhus centra Nikšić, odnosno Ekološkog pokreta ,,OZON“ www.ozon.org.me ,

- objavljivanjem poziva za učešće u javnoj raspravi u štampanom mediju “Pobjeda” i

- u formi tribine koja će biti održana u četvrtak, 14. novembra 2013. godine u multimedijalnoj sali na prizemlju Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa početkom u 11:00 h.

3. Pozivaju se građani, stručne i naučne institucije, državni organi, strukovna udruženja, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije i zajednice da se uključe u javnu raspravu i daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst Predloga zakona o odgovornosti za stetu u zivotnoj sredini sa obrazlozenjem

4. Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi do 07. novembra tekuće godine Ministarstvu održivog razvoja i turizma na sljedeći način:
 na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma javna.rasprava@mrt.gov.me
 na portalu E-Uprave ili
 preko arhive Ministarstva na adresu:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
IV Proleterske 19, 81000 Podgorica
(sa naznakom “Javna rasprava – Predloga zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini“).

Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija je samostalni savjetnik Brankica Cmiljanović, brankica.cmiljanovic@mrt.gov.me
Tel: +382 20 446 283
Fax: +382 20 446 215

About The Author

Number of Entries : 567

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top