Elektronska pošta nepoznanica za komunalne policije Reviewed by Momizat on . Ekološki pokret ,,OZON“ je tokom prijavljivanja preko 260 divljih deponija koje su locirane širom Crne Gore, a za šta su u velikoj mjeri zaslužni i korisnici pl Ekološki pokret ,,OZON“ je tokom prijavljivanja preko 260 divljih deponija koje su locirane širom Crne Gore, a za šta su u velikoj mjeri zaslužni i korisnici pl Rating: 0
You Are Here: Home » Saopštenja za javnost » Elektronska pošta nepoznanica za komunalne policije

Elektronska pošta nepoznanica za komunalne policije

Ekološki pokret ,,OZON“ je tokom prijavljivanja preko 260 divljih deponija koje su locirane širom Crne Gore, a za šta su u velikoj mjeri zaslužni i korisnici platforme i aplikacije za android uređaje CleanGreen, odlučio da za komunikaciju sa komunalnim policijama koristi elektronsku poštu, što je i ekološkiji, ekonomičniji  i efikasniji način i konačno u skladu sa prirodom ove inicijative koja je realizovana u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine i kancelarijom UNDP u Crnoj Gori.

Upravo to se pokazalo kao dobra odluka jer smo kroz praksu utvrdili da komunalne policije ne koriste elektronsku poštu na zadovoljavajući način što predstavlja značajnu barijeru za komunikaciju sa građanima, naročito onima koji recimo žele da dostave fotografije divljih deponija ili nekih drugih nepravilnosti.

Kako smo često u prošlosti čuli teorije da za efikasnu primjenu važećih zakona, konkretno Zakona o upravljanju otpadom, izostaje saradnja građana, koji ne žele da prijave probleme, a što iskustvo sa platformom i aplikacijom CleanGreen demantuje, smatrali smo potrebnim upoznati javnost sa poteškoćama koje smo imali tokom obavještavanja komunalnih policija o lokacijama divljih deponija u svim opštinama.

Pretražujući zvanične internet prezentacije utvdili smo da komunalne policije u čak sedam opština uopšte nema elektronske adrese. To su komunalne policije opština Ulcinj, Budva, Danilovgrad, Šavnik, Mojkovac, Plav i Rožaje.

Od 13 komunalnih policija koje imaju elektronske adrese njih  osam (Podgorica, Nikšić, Cetinje, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Bijelo Polje, Berane)   ima sopstvene,  dok njih pet (Bar, Kolašin, Andrijevica, Pljevlja, Žabljak) koriste elektronske adrese drugih organa lokalne uprave ili pojedinačne.

Od osam  koje imaju sopstvene e-adrese, njih pet (Cetinje, Herceg Novi, Tivat, Kotor, Berane) koriste domen zvaničnih internet prezentacije opština, dok njih tri koriste t-com.me

Od tih pet njih četiri (Cetinje, Herceg Novi, Tivat I Kotor) imaju i logične adrese komunalnapolicija @domenopstine  a    Komunalna policija opštine Berane koristi e-adresu  policija@berane.me što djeluje zbunjujuce i što po nama nije u skladu sa prirodom ovog organa.

Samo komunalna policije Prijestonice Cetinje ima na sajtu sve kontakte, adresu, telefon, e-mail, kao i brojeve mobilnih telefona direktora i glavnog inspektora, što je za svaku pohvalu.

Nijedna internet prezentacija  opština nema mogućnost prijave problema sa fotografijom na sajtu, što je takođe jednostavna forma koja se koristi u svrhu animiranja gradjana i čime se unapređuje povjerenje u institucije.

Ekološki pokret ,,OZON” praktikuje da sem kritičke analize ponudi i predloge za unapređenje, što ćemo uraditi i ovom prilikom.

Predlažemo sledeće aktivnosti, koje ne iziskuju nikakva finansijska sredstva, a koja će značajno unaprijediti saradnju sa građanima:

-          da se uvede standard e-adresa: komunalnapolicija@domenopstine;

-          da se na sajtovima opština omoguće jednostavne kontakt forme za  anonimne prijave problema koji se tiču nadležnosti komunalnih policija, poput divljih deponija, sa mogućnostima ostavljanja geografskih koordinata i fotografija;

-          da se na sajtovima opština omogući knjiga utisaka o radu komunalne policije po prijavama, kako bi se onima koji prijave omogućilo i da komentarišu efikasnost rada i učinak;

-          da se u godišnjim izvjestajima o radu komunalnih policija daju podaci koliko je bilo prijava od strane građana i kakav je bio ishod.

Nadamo se da će ove preporuke biti opravdane i prihvatljive za komunalne policije, kojima je u interesu da imaju kvalitetnu komunikaciju sa građanima, naročito ako znamo da nijesu adekvatno tehnički opremljene, što se takođe mora unaprijediti.

About The Author

Number of Entries : 543

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top