Konslutacije oko Nacrta Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_2151" align="aligncenter" width="614"] Detalj sa Konsultacija sa NVO[/caption] U petak 28. juna u Arhus centru Nikšić, u okviru Konsulta [caption id="attachment_2151" align="aligncenter" width="614"] Detalj sa Konsultacija sa NVO[/caption] U petak 28. juna u Arhus centru Nikšić, u okviru Konsulta Rating: 0
You Are Here: Home » Arhus Info Centar » Konslutacije oko Nacrta Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

Konslutacije oko Nacrta Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

Detalj sa Konsultacija sa NVO

U petak 28. juna u Arhus centru Nikšić, u okviru Konsultacija zainteresovane javnosti oko nacrta Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini, održana je tematska prezentacija za nevladine organizacije koje se bave ovom oblašću.

Na predlog Ekološkog pokreta ,,OZON“ i uz podršku Misije OSCE u Crnoj Gori kroz program ENVSEC (Environment and Security), Ministarstvo održivog razvoja i turizma pokazalo je spremnost da ekološkim NVO omogući da u ovoj ranoj fazi budu upoznati sa novim zakonom, koji svakako treba da značajno unaorijedi naše zakonodavstvo u oblasti životne sredine.

Nakon uvodnih napomena Aleksandra Perovića, direktora Ozona, koji je koleginice iz ekoloških NVO upoznao i sa razlozima za kandidaturu za članstvo u Radnoj grupi za izradu nacrta Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini, po javnom pozivu, i pozdravne riječi predstavnika Misije OSCE u Crnoj Gori, Srđana Ćetkovića, predstavnice Ministarstva održivog razvoja i turizma gospođe Olivera Kujundžić i Brankica Cmiljanović, upoznale su prisutne sa osnovnim konturama novog zakona, kao i o nekim izazovima sa kojima su se sreli na samom početku izrade nacrta.

Predstavnice Ministarstva održivog razvoja i turizma Brankica Cmiljanović i Olivera Kujundžić

U razgovoru koji je uslijedio istaknuta je potreba daljeg aktivnog uključivanja ekoloških NVO u kako u same konsultacije tako i kasnije kroz javnu raspravu, jer Zakon o odgovornosti za štetu u životnoj sredini, prepoznaje NVO koje se bave zaštitom životne sredine kao relevantnog aktera u njegovoj kasnijoj primjeni.

Sem predstavnika Ekološkog pokreta ,,OZON“ na konsultacijama su učestvovale predstavnice NVO Priroda, FORS Montenegro i firme Eko centar, koja se bavi izradom elaborata i planova iz oblasti životne sredine.

Javne konsultacije za zainteresovanu javnost traju do 7. jula, do kada je moguće poslati komentare i sugestije Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Više informacija:

aleksandar.perovic@ozon.org.me

About The Author

Number of Entries : 565

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top